Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Wojenny

Wojenny

Znaleziono 208 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lot skazańców / Con Air
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1997

Opis: Niedawno zwolniony z więzienia Cameron Poe (Nicolas Cage) wykorzystuje samolot przewożący najbardziej niebezpiecznych kryminalistów, aby jak najszybciej dotrzeć do żony i córeczki. Nagle odkrywa, że znalazł się...

Liczba wyświetleń: 1305

Dodane przez:
Średnia ocen:
Korpus weteranów - The Hard Corps
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis: Jean-Claude Van Damme gra weterana, który ostatnie trzy lata spędził walcząc w Afganistanie i Iraku. Teraz zostaje wynajęty do ochrony gwiazdy boksu i jego rodziny przed magnatem muzyki rap. To on ustawia zespó...

Liczba wyświetleń: 1108

Dodane przez:
Średnia ocen:
Dobry niemiec / The Good German
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis: Powojenny Berlin, lipiec 1945 roku. W Europie zaczyna panowaæ nowy porz¹dek i podzia³. Do Niemiec przyje¿d¿a amerykañski korespondent wojenny Jake Geismar (George Clooney). Odnajduje swoj¹ mi³oœæ z przesz³oœci,...

Liczba wyświetleń: 921

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
O jeden most za daleko / A Bridge Too Far
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1977

Opis: We wrzeœniu 1944 roku, Alianci zaczêli borykaæ siê z problemami z zaopatrzeniem. Wiadomo by³o ¿e œrodków, wystarczy tylko na jedn¹ ofensywê. Do tego w Francji dowodzili dwaj nieprzepadaj¹cy za sob¹ dowódcy: Pat...

Liczba wyświetleń: 1138

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Szeregowiec Ryan
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1998

Opis: Pierwsze dni inwazji w Normandii, w czerwcu 1944 roku. Jeden z ¿o³nierzy zagin¹³ podczas operacji wojskowej. Dowódca pododdzia³u otrzymuje zadanie specjalne: wraz z oœmioma podw³adnymi ma przenikn¹æ na ty³y wro...

Liczba wyświetleń: 1114

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Łowca jeleni / The Deer Hunter
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 1978

Opis: Michael, Steven i Nick to m³odzi pracownicy fabryki w Pensylwanii, którzy dostaj¹ powo³anie do wojska, na wojnê w Wietnamie. Jeszcze przed wyjazdem Steven poœlubia ciê¿arn¹ Angelê, ich przyjêcie œlubne jest za ...

Liczba wyświetleń: 1160

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Czarna księga, Zwartboek
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis: Historia ¯ydówki, Racheli Stain, która po ucieczce przed transportem do obozu koncentracyjnego trafia do holenderskiego ruchu oporu. Wkrótce zostaje podwójn¹ agentk¹. Film oparty jest na faktach

Liczba wyświetleń: 788

Dodane przez: Bilu
Średnia ocen:
Opór / Defiance
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2008

Opis: Zrealizowana z imponuj¹cym rozmachem opowieœæ o ¿ydowskich partyzantach walcz¹cych podczas II Wojny Œwiatowej w lasach Puszczy Nalibockiej, na terenie dzisiejszej Bia³orusi. Przez kilka lat z powodzeniem wymyka...

Liczba wyświetleń: 981

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Appaloosa
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2008

Opis: Dwóch rewolwerowców Virgil Cole i Everett Hitch przyje¿d¿a do ma³ego miasta Appalosa. Maj¹ stawiæ czo³a terroryzuj¹cemu mieszkañców Randallowi Bragg. Wszystko ju¿ zaczyna uk³adaæ siê wed³ug z góry ustalonego pl...

Liczba wyświetleń: 781

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Leningrad / Attack on Leningrad
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2009

Opis: Akcja filmu toczy siê w roki 1941 w trakcie II Wojny Œwiatowej. Armia niemiecka opanowa³a ju¿ pó³ Europy i teraz kieruje siê do Rosji. Dobrze uzbrojeni najeŸdŸcy s¹ w stanie zniszczyæ defensywê Rosjan i spychaj...

Liczba wyświetleń: 1193

Dodane przez: Leski
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Into the Badlands (Sezon 01)
Dramat
Pokaż szczegóły