Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna » Filmy użytkownika: wlodi110

Filmy użytkownika: wlodi110

Znaleziono 927 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ghost Rider 2 / Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) Napisy PL
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2012

Opis: W \"Spirit of Vengeance\" Nicolas Cage ponownie wciela siê w postaæ Johny\'ego Blaze\'a - motocyklistê-kaskadera, który zawar³ pakt z samym diab³em, staj¹c siê piekielnym ³owc¹ grzeszników. Blaze ukrywa siê w E...

Liczba wyświetleń: 2021

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Geneza planety małp / Rise of the Planet of The Apes
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2011

Opis: Akcja filmu rozgrywa siê we wspó³czesnym San Francisco, gdzie naukowcy prowadz¹ badania genetyczne, w wyniku których dochodzi do narodzin rasy wybitnie inteligentnych ma³p i wybuchu wojny o ich dominacjê nad lu...

Liczba wyświetleń: 1987

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Brzydka Prawda / The Ugly Truth
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2009

Opis: Stoj¹ca przed romantycznymi wyzwaniami producentka porannego programu (Heigl) zostaje wpl¹tana przez swojego szowinistycznego korespondenta (Butler), w seriê oburzaj¹cych eksperymentow. Mê¿czyzna chce udowodniæ...

Liczba wyświetleń: 1445

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Zła Kobieta / Bad Teacher (2011)
Gatunek: Komedia,Komedia

Rok wydania: 2011

Opis: Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) jest nauczycielk¹, której nie zale¿y. Jest wulgarna, bezwzglêdna i zupe³nie nieodpowiednia na to stanowisko. Pije, pali i marzy tylko o tym, ¿eby jak najszybciej rzuciæ tê robotê...

Liczba wyświetleń: 2324

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
LOL
Gatunek: Komedia,Dramat

Rok wydania: 2012

Opis: Wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego Lolê zostawia ch³opak. Nie trac¹c czasu, dziewczyna anga¿uje siê w zwi¹zek z jego najlepszym przyjacielem. Lola zaczyna mieæ coraz wiêksze problemy, eksperymentuje z na...

Liczba wyświetleń: 1903

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
[Rec] 3: Geneza (2012)
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2012

Opis: To mia³ byæ najszczêœliwszy dzieñ w ¿yciu Klary. Jednak s³owa \"póki œmieræ nas nie roz³¹czy\" nabra³y szybko zupe³nie nowego, z³owrogiego znaczenia. Morderczy wirus zamieni³ goœci weselnych w krwio¿ercze monst...

Liczba wyświetleń: 1415

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Dorwaæ gringo / Get the Gringo
Gatunek: Dramat,Sensacja

Rok wydania: 2012

Opis: A mia³o byæ tak piêknie. Udany skok i góra kasy do podzia³u, a na koniec niekoñcz¹ce siê wakacje w rajskim kurorcie. Wakacje mo¿e i bêd¹, tylko kurort zmieni³ siê w meksykañskie wiêzienie, partner nie ¿yje, a k...

Liczba wyświetleń: 1414

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Ksiadz/Priest
Gatunek: Horror,Sci-fi

Rok wydania: 2011

Opis: Ekranizacja komiksu pod tym samym tytu³em. Œwiat od wieków pogr¹¿ony jest w wojnie pomiêdzy ludŸmi a wampirami. Tytu³owy bohater (Paul Bettany) buntuje siê przeciwko prawu koœcio³a i rusza na krwawe ³owy, trope...

Liczba wyświetleń: 2572

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Uprowadzona 2 / Taken 2
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2012

Opis: Po odzyskaniu córki z r¹k albañskich porywaczy, Bryan Mills, by³y agent CIA, myœla³, ¿e to ju¿ koniec jego k³opotów. Nic bardziej mylnego. Ojciec jednego ze zg³adzonych przez Bryana ba³kañskich zbirów poprzysi¹...

Liczba wyświetleń: 1462

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
ParaNorman
Gatunek: Animowane,Przygodowy

Rok wydania: 2012

Opis: Film opowiada o ataku zombie na ma³e miasteczko. Jedyn¹ osob¹, która mo¿e powstrzymaæ mieœcinê przed zag³ad¹, jest ch³opiec o imieniu Norman, który potrafi rozmawiaæ ze zmar³ymi. Norman bêdzie musia³ stawiæ te¿...

Liczba wyświetleń: 1244

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ostatnio dodane
Żelazny rycerz
Romans,Przygodowy,Akcja
Pokaż szczegóły
Żelazny rycerz 2
Akcja,Przygodowy
Pokaż szczegóły
Wyścig z czasem
Akcja,Thriller,Sci-Fi
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Mad Max: Na drodze gniewu / Mad Max: Fury Road
Sensacyjny
Pokaż szczegóły