Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Thriller

Thriller

Znaleziono 2212 filmy

Przebudzenie Gargulców / Rise of the Gargoyles
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Prywatny detektyw Ned Cruz dostaje doœæ nietypowe zlecenie. Ma odszukaæ pewn¹ zaginion¹ striptizerkê, o której wiadomo, ¿e istnieje, ale nikt jej do tej pory nie widzia³... Trop prowadzi z Los Angeles na pustyn...

Liczba wyświetleń: 705

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Magik / Magic Man
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Pocz¹tkuj¹ca iluzjonistka Tatiana (Estelle Raskin) razem z przyjació³kami jedzie do Las Vegas, aby obejrzeæ wystêp œwiatowej s³awy magika Krella Dariusa (Billy Zane). Dziewczyna ma szczególne, osobiste powody, ...

Liczba wyświetleń: 668

Dodane przez:
Średnia ocen:
A Mighty Heart / Cena Odwagi
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Historia jest oparta na wspomnieniach Mariane Pearl, w których zawar³a ona szczegó³y dotycz¹ce ¿ycia i œmierci swoje mê¿a - dziennikarza Wall Street Jurnal - Danny'ego Pearl'a. Film pokazuje przera¿aj¹c¹ i niez...

Liczba wyświetleń: 961

Dodane przez:
Średnia ocen:
Anioły i Demony / Angels & Demons
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Twórcy “Kodu Da Vinci” powracaj¹ na ekrany kin z d³ugo oczekiwan¹ produkcj¹ “Anio³y i demony” nakrêcon¹ na podstawie bestsellerowej powieœci Dana Browna pod tym samym tytu³em. Widzowie ponownie zobacz¹ na ekran...

Liczba wyświetleń: 922

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ghost Machine
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Dwóch techników rywalizuje ze sob¹ o rz¹dowy kontrakt na program obs³uguj¹cy systemy obronne. Jednoczeœnie system zostaje zaatakowany przez tajemniczego hackera, a pocz¹tkowo zwaœnieni programiœci musz¹ po³¹czy...

Liczba wyświetleń: 709

Dodane przez:
Średnia ocen:
Obsesja / Obsessed
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Odnosz¹cy sukcesy specjalista od wyceny nieruchomoœci Derek Charles (Idris Elba), który w³aœnie awansowa³, wiedzie b³ogie ¿ycie zarówno na gruncie zawodowym jak i w ma³¿eñstwie. Ten perfekcyjny œwiat zaczyna s...

Liczba wyświetleń: 705

Dodane przez:
Średnia ocen:
Azyl / Panic Room
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2002

Opis: Niedawno rozwiedziona Meg Altman i jej ma³a córeczka Sarah tkwi¹ uwiêzione w nowojorskim mieszkaniu, w ukrytym pokoju-schronieniu, wybudowanym w celu przetrwania brutalnego napadu. Bawi¹ siê w chowanego z trójk...

Liczba wyświetleń: 578

Dodane przez:
Średnia ocen:
Odrzucona / Splintered
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2008

Opis: Sophie (Holly Weston) razem z grup¹ przyjació³ wyrusza w wêdrówkê po walijskich lasach. Wed³ug legendy ¿yje w nich przera¿aj¹cy potwór - pó³ cz³owiek, pó³ zwierzê - który zabija ludzi dla przyjemnoœci. M³odzie¿...

Liczba wyświetleń: 748

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
The Game / Gra
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 1997

Opis: Nicholas Van Orton (Michael Douglas) koñczy 48 lat. Rocznica jak rocznica, Van Orton nie przejmowa³by siê ni¹, gdyby nie pewna zbie¿noœæ: jego ojciec pope³ni³ samobójstwo, gdy mia³ w³aœnie 48 lat. I jeszcze ten...

Liczba wyświetleń: 915

Dodane przez:
Średnia ocen:
Wyspa strachu / Perfect Getaway
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Cliff i Cydney (Steve Zahn i Milla Jovovich) s¹ m³od¹ par¹, która zdecydowa³a, ¿e swój miesi¹c miodowy spêdzi na wêdrówkach po piêknych i spokojnych pla¿ach hawajskich wysp. Na jednym z odludnych szlaków para n...

Liczba wyświetleń: 764

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Honey / Honey
Obyczajowe,Muzyczny
Pokaż szczegóły