Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Thriller

Thriller

Znaleziono 2212 filmy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hannibal Rising - Po drugiej stronie maski
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: M³ody Hannibal (Gaspard Ulliel) podczas II wojny œwiatowej w szokuj¹cych okolicznoœciach traci rodziców oraz siostrê. W brawurowy sposób ucieka z rodzinnej Litwy zajêtej przez komunistów i dociera do Francji, d...

Liczba wyświetleń: 623

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The International
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Agent Interpolu Louis Salinger oraz asystentka prokuratora generalnego Eleanor Whitman za wszelk¹ cenê pragn¹ doprowadziæ przed oblicze sprawiedliwoœci w³adze jednego z najpotê¿niejszych banków œwiata. W trakci...

Liczba wyświetleń: 515

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Anioły i Demony / Angels and Demons
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2009

Opis: Twórcy “Kodu Da Vinci” powracaj¹ na ekrany kin z d³ugo oczekiwan¹ produkcj¹ “Anio³y i demony” nakrêcon¹ na podstawie bestsellerowej powieœci Dana Browna pod tym samym tytu³em. Widzowie ponownie zobacz¹ na ekran...

Liczba wyświetleń: 787

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
April Fool's Day
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 1986

Opis: Grupka nastolatków zostaje zaproszona przez swoj¹ kole¿ankê z collage'u na imprezê do du¿ej posiad³oœci znajduj¹cej siê na wyspie a nale¿¹cej do jej rodziców. Ju¿ od pocz¹tku podró¿y dziej¹ siê dziwne i tajemni...

Liczba wyświetleń: 707

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Faster
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2010

Opis: By³y gangster (Dwayne Johnson) po 10 latach w koñcu zemœci siê na osobach odpowiedzialnych za œmieræ jego brata, który zgin¹³ podczas napadu. Napad by³ jednoczeœnie pu³apk¹ zastawion¹ na braci.

Liczba wyświetleń: 861

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Zabójca / Rogue
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2007

Opis: Grupa wczasowiczów odbywa rejs po wodach Narodowego Parku Kakadu. Po spokojnym dniu ¿eglugi, kapitan niechêtnie, jednak daje siê przekonaæ, aby zmieniæ kurs na niezbadan¹ czeœæ rzeki. Odkrywaj¹ tam odizolowane ...

Liczba wyświetleń: 514

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Autostrada grozy / Highwaymen
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2003

Opis: Od czasu œmierci ¿ony, zamordowanej przez seryjnego mordercê, Rennie Cray przemierza Amerykê w poszukiwaniu œladów nieuchwytnego i bezwzglêdnego psychopaty, mordujacego swoje ofiary przy pomocy Caddillaca Eldor...

Liczba wyświetleń: 603

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Upadek - Falling Down
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 1993

Opis: Wiliam Foster (Michael Douglas), œpiesz¹cy siê tego dnia na urodziny córki, tkwi w korku. Kilka dni wczeœniej straci³ pracê, a ¿ona wyst¹pi³a o rozwód, ograniczaj¹c jego kontakty z dzieckiem. Przykre wydarzenia...

Liczba wyświetleń: 517

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
NiedŸwiedŸ / Bear
Gatunek: Thriller

Rok wydania: (201

Opis: Dwie pary m³odych ludzi udaj¹ siê na przeja¿d¿kê po lesie, w pewnym momencie ich samochód ulega awarii. Podczas naprawy samochodu ciekawski miœ grizzly podchodzi do ich samochodu, przera¿eni ludzi zabijaj¹ go, ...

Liczba wyświetleń: 760

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Miasto tajemnic,Deepwater
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2005

Opis: Nat jest jednym z tych, którym w ¿yciu nic nie wychodzi. Po nieprzyjemnych perypetiach wyrusza za prac¹. W Deepwater poznaje Hermana, który w podziêkowaniu za uratowanie mu ¿ycia proponuje Natowi uk³ad. Otrzyma...

Liczba wyświetleń: 580

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Mafia i pomidory / La nostraterra
Komedia
Pokaż szczegóły