Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Ostatnio oglądane
Transporter: Nowa moc / The Transporter Refueled
Chinyfrancja
Pokaż szczegóły
Apokalipsa w Los Angeles / LA Apocalypse
Katastroficzne
Pokaż szczegóły
Liga Sprawiedliwości: Bogowie i potwory / Justice League: Gods and Monsters
Animowane
Pokaż szczegóły
Detektyw / True Detective (sezon 2)
Krymina³
Pokaż szczegóły
Strona główna > Sensacja

Sensacja

Znaleziono 814 filmy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Speed 2: Wyścig z czasem
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1997

Opis: Nieustaj¹ce napiêcie, zapieraj¹ce dech efekty specjalne, popisy kaskaderskie i zawrotne tempo akcji - wszystko to znajdziesz w kontynuacji wielkiego przeboju œwiatowego kina "Speed - niebezpieczna prêdkoœæ" w r...

Liczba wyświetleń: 551

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Rocky II
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1979

Opis: W filmie "Rocky II" maj¹ miejsce bardzo wa¿ne wydarzenie dla g³ównego bohatera. Rocky po wyjœciu ze szpitala oœwiadcza sie swojej dziewczynie, Adrian. Nied³ugo potem bior¹ œlub. Rocky postanawia zerwaæ z bokse...

Liczba wyświetleń: 958

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Vinci
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2004

Opis: Po kilku latach odsiadywania kary za kradzie¿ z w³amaniem CUMA wychodzi z wiêzienia ze wzglêdu na z³y stan zdrowia. Jego wyjœcie zaaran¿owa³ GRUBY, paser który zleca CUMIE kradzie¿ obrazu Leonarda da Vinci "Dam...

Liczba wyświetleń: 700

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Tato
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1995

Opis: Micha³ jest wziêtym operatorem filmowym. Charakter pracy sprawia, ¿e w domu bywa raczej goœciem. Wychowaniem jego kilkuletniej córki zajmuje siê, zaniedbywana i skazana na "domow¹" samotnoœæ, ¿ona. Pewnego wiec...

Liczba wyświetleń: 511

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Raport mniejszości / Minority Report
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2002

Opis: Jest rok 2054. W Waszyngtonie przestêpców chwyta siê, zanim pope³ni¹ zbrodniê. Takie coœ jest mo¿liwe dziêki Agencji Prewencji Departamentu Sprawiedliwoœci. W³aœnie w jej podziemiach której pracuje troje jasnow...

Liczba wyświetleń: 719

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
A New Wave
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2007

Opis: Film koncentruje siê na g³ównym bohaterze Desmondzie, sfrustrowanym dwudziestoparoletnim artyœcie, który za dnia pracuje jako kasjer w banku, czuj¹c siê przy tym nieszczêœliwy. Jego ekscentryczny wspó³lokator G...

Liczba wyświetleń: 532

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wtorek
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2002

Opis: Maniek (Bolec) i Dawid (Pawe³ Kukiz) w ma³o uczciwy sposób zarabiaj¹ pokaŸn¹ sumê. Wchodz¹ w spó³kê z Jerzym (Jerzy Pilch), podupad³ym inteligentem-erotomanem, który trudni siê handlem ogrodowymi krasnalami. Ws...

Liczba wyświetleń: 2044

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Twister
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1996

Opis: W Oklahomie spodziewany jest potê¿ny huragan. Dwie konkuruj¹ce ze sob¹ grupy naukowców chc¹ zbadaæ to zjawisko. Obie chc¹ umieœciæ w œrodku tornada elektroniczne czujniki, które przekaza³yby informacje o ich za...

Liczba wyświetleń: 590

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Czarny pies / Black Dog
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 1998

Opis: Film akcji. Po wyjœciu z wiêzienia kierowca ciê¿arówki Jack Crews dostaje dobrze p³atn¹ ofertê pracy. Ze wzglêdu na problemy finansowe przyjmuje propozycjê przywiezienia z Atlanty ciê¿arówki za³adowanej podejrz...

Liczba wyświetleń: 706

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Naciągacze / Matchstick Men
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2003

Opis: Fa³szerz Roy (Nicolas Cage) i jego wspólnik (Sam Rockwell) s¹ o krok od sfinalizowania dealu ¿ycia, kiedy nieoczekiwany przyjazd nastoletniej córki Roy'a kompletnie dezorganizuje ich ¿ycie i stawia pod du¿ym zn...

Liczba wyświetleń: 594

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Honor Zabójcy / Silent Trigger
Dramat
Pokaż szczegóły