Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Sensacja

Sensacja

Znaleziono 814 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prestiż / The Prestige
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2006

Opis: ¯yj¹cy na prze³omie XIX i XX w. w Londynie Robert Angier i Alfred Borden, dwaj m³odzi wspó³pracuj¹cy ze sob¹ i marz¹cy o sukcesie magicy, ¿yj¹ w przyjaznych stosunkach. Dopóki nie dochodzi do tragicznego wypadk...

Liczba wyświetleń: 789

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The Scratch
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2009

Opis: Jake pracuje jako prywatny detektyw, jednak nie narzeka na nadmiar zleceñ. Znudzony prowadzeniem biura postanawia przyj¹æ ofertê wytropienia pewnego hackera, w którego rêce wpad³y poufne informacje. Jake zamier...

Liczba wyświetleń: 599

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
King Kong / Peter Jackson's King Kong
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2005

Opis: Peter Jackson, zdobywca Oscara® w kategorii „Najlepszy re¿yser” (trylogia W³adca Pierœcieni) przedstawia w³asn¹, osza³amiaj¹c¹ wizjê legendarnej opowieœci o King Kongu. Gwiazdami tej niezwyk³ej, pe³nej niesamow...

Liczba wyświetleń: 925

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Królestwo niebieskie / Kingdom of Heaven
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2005

Opis: Ridley Scott, re¿yser Gladiatora, mistrz wspó³czesnej epiki zrealizowa³ z w³aœciwym sobie rozmachem, kolejne wielkie widowisko - sagê, pe³n¹ przygód i intryg, rozgrywaj¹ca siê w œredniowiecznej Jerozolimie, w c...

Liczba wyświetleń: 705

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
007 Quantum of Solace
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 07.1

Opis: W filmie "007 Quantum Of Solace", James Bond (Daniel Craig) kontynuuje swoje przygody zapocz¹tkowane w Casino Royale. Zdradzony przez Vesper - kobietê, któr¹ kocha³ - 007 walczy z pragnieniem uczynienia swojej ...

Liczba wyświetleń: 627

Dodane przez: formen20
Średnia ocen:
Far cry
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 200

Opis: Adaptacja gry komputerowej FPS pod tym samym tytu³em. Jack Carver jest by³ym cz³onkiem oddzia³u patroluj¹cego morza, który teraz zarabia na ¿ycie przewo¿¹c ludzi po wyspach Mikronezji. Jack Carver by³ w³aœcicie...

Liczba wyświetleń: 637

Dodane przez: formen20
Średnia ocen:
Szybko i wściekle
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 200

Opis: Brian wychodzi z wiêzienia i ma pomóc federalnym w zatrzymaniu niebezpiecznego importera heroiny znanego jako Braga. Dziêki wspó³pracy z policyjnym informatorem udaje mu siê przenikn¹æ do grupy dealera i byæ mo...

Liczba wyświetleń: 684

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Transporter3
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2009

Opis: Frank Martin (Jason Statham) wciela siê po raz trzeci w "transportera", który tym razem przenosi siê do Pary¿a, by kontynuowaæ swoj¹ pracê kuriera nie zadaj¹cego pytañ. Nowe zlecenie, które otrzymuje od niejaki...

Liczba wyświetleń: 623

Dodane przez: formen20
Średnia ocen:
Aniołki Charliego / Charlie's Angels
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2000

Opis: Dylan (Drew Barrymore), Natalie (Cameron Diaz) i Alex (Lucy Liu) s¹ piêkne, inteligentne i niezawodne. Do perfekcji opanowa³y wschodnie sztuki walki, a do dyspozycji maj¹ najnowsze zdobycze techniki, dziêki któ...

Liczba wyświetleń: 678

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Aniołki Charliego: Zawrotna szybkośæ / Charlie's Angels II
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: 2003

Opis: Natalie, Dylan i Alex tym razem przygotowuj¹ atak bez ostrze¿enia, potajemnie staraj¹c siê odzyskaæ dwa skradzione pierœcienie. Nie s¹ to zwyk³e przedmioty, zawieraj¹ bowiem zakodowan¹ informacjê, która ujawnia...

Liczba wyświetleń: 754

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Fajerwerki próżności / The Bonfire of the Vanities
Dramat
Pokaż szczegóły