Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Science Fiction

Science Fiction

Znaleziono 432 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dzieci Diuny / Children of Dune
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2003

Opis: Oto minê³o kilkanaœcie lat od czasu, kiedy Wolanie pod wodz¹ Paula Muad'Diba pokonali po³¹czone si³y rodu Harkonnenów i cesarskich sardaukarów. Paul poœlubi³ ksiê¿niczkê Irulanê i zasiad³ na tronie Cesarstwa. P...

Liczba wyświetleń: 601

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
X-Men Geneza: Wolverine / X-Men Origins: Wolverine
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2009

Opis: Jako m³ody mutant, Logan przeszed³ szereg badañ w programie stworzenia nowej broni zwanym "Weapon X". Efektem ubocznym tych eksperymentów jest zanik wspomnieñ. Zdesperowany Wolverine postanawia odzyskaæ utracon...

Liczba wyświetleń: 661

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dragonball: Ewolucja / Dragonball Evolution
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2009

Opis: Goku staje do walki z si³ami z³a, by wype³niæ swe przeznaczenie i staæ siê legendarnym wojownikiem. Jego przygoda zaczyna siê jednak na podwórku za domem dziadka. Gohan uczy wnuka sztuk walki, a w prezencie z o...

Liczba wyświetleń: 528

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Batman & Robin
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1997

Opis: Film, którego akcja toczy siê w przesz³oœci. Wielka metropolia zostaje sparali¿owana przez mrozy. Sprawc¹ jest biofizyk, który prowadzi eksperymenty z zamra¿aniem ¿ywych organizmów i stopniowo ulega ob³ódnym am...

Liczba wyświetleń: 584

Dodane przez: Lucas
Średnia ocen:
Batman Forever
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1995

Opis: Kolejna, trzecia czêœæ przygód jednego z najwiêkszych komiksowych bohaterów Batmana. Jego przeciwnikami tym razem s¹ Cz³owiek Zagadka i Dwie Twarze. Jednak Batman nie b¹dzie sam, u jego boku stanie nowy pomocni...

Liczba wyświetleń: 597

Dodane przez: Lucas
Średnia ocen:
Podwodna misja / Time Under Fire
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1996

Opis: Amerykañska ³ódŸ podwodna przep³ywaj¹c w rejonie Trójk¹ta Bermudzkiego przypadkowo przedostaje siê przez wrota czasu i trafia do faszystowskiego, policyjnego pañstwa w przysz³oœci. Kiedy statek wraca do teraŸni...

Liczba wyświetleń: 1028

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Final Fantasy: The Spirits Within
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2001

Opis: Film inspirowany popularn¹ seri¹ japoñskich gier telewizyjnych. Jest rok 2065. Ludzkoœæ stoi na skraju samozniszczenia. Olbrzymie miasta s¹ wyludnione a populacja spada w zastraszaj¹cym tempie. Ocaleli mieszkañ...

Liczba wyświetleń: 584

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dzienna straż / Night Watch 2: Day Watch
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2006

Opis: Akcja "Dziennej stra¿y" rozgrywa siê kilka lat po wydarzeniach przedstwionych w pierwszej czêœci. Anton Gorodetsky, nadal w szeregach nocnej stra¿y, patroluje ulicê Moskwy wraz z now¹ praktykantk¹ – Svetlan¹. S...

Liczba wyświetleń: 770

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Immortal - Kobieta pułapka / Immortel (ad vitam)
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2004

Opis: W nowojorskich wie¿owcach korporacji spiskuj¹ politycy, po ulicach kr¹¿y morderca, a nad Mannhatanem unosi siê staro¿ytna piramida... Skazany na œmieræ przez wspó³bogów Horus - egipski bóg z g³ow¹ soko³a - ma t...

Liczba wyświetleń: 1068

Dodane przez: Bilu
Średnia ocen:
Straż nocna / Night watch
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2004

Opis: Przez stulecia dzia³aj¹cy w ukryciu cz³onkowie Stra¿y Nocnej patrolowali œwiat Mrocznych - wampirów, czarownic, ludzi-kameleonów i magów, którzy dzia³aj¹ pod os³on¹ nocy, podczas gdy zgodnie z postanowieniami r...

Liczba wyświetleń: 795

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Mroczny Las 2 / Dark Woods 2 / Villmark 2
Horror
Pokaż szczegóły