Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Science Fiction

Science Fiction

Znaleziono 432 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grindhouse: Death Proof & Planet Terror
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis: Dla najpopularniejszej didżejki w Austin, Jungle Julii (Sydney Tamiia Poitier), oraz jej dwóch przyjaciółek Shanny (Jordan Ladd) i Arlene (Vanessa Ferlito) noc jest najlepszą okazją, by porządnie ...

Liczba wyświetleń: 917

Dodane przez:
Średnia ocen:
Ghost Rider
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis: Johnny Blaze, motocyklista-kaskader, podpisuje pakt z diab³em. Za cenê ¿ycia swego umieraj¹cego ojca, oddaje Mefistofelesowi swoj¹ duszê. Kilka lat póŸniej ten sam diabe³ sk³ada mu propozycjê: uwolni jego duszê...

Liczba wyświetleń: 887

Dodane przez:
Średnia ocen:
Transformers
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis: Od wieków, dwie rasy robotów - Autoboty i Decepticony – prowadz¹ wojnê, której stawk¹ jest los wszechœwiata. Kiedy bitwa przenosi siê na Ziemiê, na drodze d¹¿¹cych do w³adzy Decepticonów staje Sam Witwicky (S...

Liczba wyświetleń: 1391

Dodane przez:
Średnia ocen:
Planeta małp / Planet of the Apes
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2001

Opis: Na stacji kosmicznej Oberon przeprowadza siê eksperymenty genetyczne na ma³pach naczelnych, a potem uczy np. sterowaæ pojazdami kosmicznymi. Leo Davidson uczy tego swoj¹ ma³pkê - szympansa Peryklesa. Jednak¿e p...

Liczba wyświetleń: 806

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Atak Klonów
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2002

Opis: Akcja filmu "Gwiezdne wojny: czêœæ II - Atak klonów" rozgrywa siê dziesiêæ lat po wydarzeniach ukazanych w "Mrocznym widmie". Republika nieuchronnie pogr¹¿a siê w chaosie. Zagro¿eniem dla istniej¹cego porz¹dku ...

Liczba wyświetleń: 991

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Zemsta Sithów
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2005

Opis: Koniec Wojny Klonów mia³ przynieœæ wytchnienie Republice, ale nawet mistrzowie Jedi byli w b³êdzie. Kanclerz Palpatine, gdy poczu³ siê bezpieczny og³asza siê Imperatorem. Okazuje siê ¿e ma on wielk¹ Moc, któr¹ ...

Liczba wyświetleń: 801

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Nowa Nadzieja
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1977

Opis: Rycerze Jedi zostali wytêpieni, a Imperium ¿elazn¹ rêka sprawuje rz¹dy nad ca³¹ galaktyk¹. Ma³a grupa Rebeliantów podejmuje walkê kradn¹c tajne plany najpotê¿niejszej broni Imperium - tzw. Gwiazdy Œmierci. Najb...

Liczba wyświetleń: 782

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Imperium Kontratakuje
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1980

Opis: Kolejna czêœæ Gwiezdnej Sagi opowiada o wydarzeniach tocz¹cych siê kilka lat po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Œmierci. Luke Skywalker i pozostali Rebelianci uciekaj¹ po ca³ej Galaktyce przed zakusami okrutnego ...

Liczba wyświetleń: 831

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Powrót Jedi
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1983

Opis: Trzecia czêœæ gwiezdnej sagi. Luke Skywalker jako rycerz Jedi trafia na dwór Jabby by uwolniæ Hana Solo. Grupa sprawdzonych wojowników wyrusza by zniszczyæ, bêd¹c¹ w budowie, Gwiazdê Œmierci.

Liczba wyświetleń: 727

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wyspa - The Island
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2005

Opis: Po³owa XXI wieku. Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) mieszka w utopijnym pañstwie, które ca³kowicie jest kontrolowane przez tamtejsze w³adze. Jego marzeniem jest dostaæ siê na tajemnicz¹ wyspê, która prawdopodobn...

Liczba wyświetleń: 763

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Fear Clinic
Horror
Pokaż szczegóły