Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Science Fiction

Science Fiction

Znaleziono 432 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resident Evil: Genesis
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2002

Opis: Akcja "Resident Evil" rozgrywa siê bêdzie w tajnej bazie wojskowej, w której dochodzi do groŸnego wypadku. Wyhodowany sztucznie wirus wymyka siê spod kontroli naukowców i ca³y personel bazy zamienia w krwio¿erc...

Liczba wyświetleń: 1112

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Matrix
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1999

Opis: Wra¿enie: Œwiat codzienny jest nasz¹ rzeczywistoœci¹. Rzeczywistoœæ: Nasz œwiat jest z³udzeniem, skomplikowanym oszustwem wymyœlonym przez obdarzone sztuczn¹ inteligencj¹ potê¿ne maszyny, które przejê³y nad nam...

Liczba wyświetleń: 1134

Dodane przez:
Średnia ocen:
The Matrix Revolutions
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2003

Opis: Matrix: Rewolucje jest trzeci¹ czêœci¹ trylogii. Neo próbuje przedostaæ siê do œwiata rzeczywistego i zakoñczyæ wojnê ludzi z maszynami. W czasie tej podró¿y, utyka w œwiecie Kolejarza, czyli œwiecie pomiêdzy M...

Liczba wyświetleń: 914

Dodane przez:
Średnia ocen:
Matrix Reaktywacja
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2003

Opis: Akcja filmu rozpoczyna siê w kilka tygodni po tym, jak Neo pokona³ Agentów. Tank napisa³ cracka do Matrixa, wprowadzaj¹cego do umys³u ka¿dego cz³owieka informacje o rzeczywistym œwiecie. Jednak aby umieœciæ t...

Liczba wyświetleń: 1005

Dodane przez:
Średnia ocen:
Constantine
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2005

Opis: Walka pomiędzy niebem a piekłem toczy się na ziemi! Bóg i szatan toczą grę, w której stawką są ludzkie dusze. Pomiędzy dwoma przeciwnymi światami, niebem i piekłem jest ktoś, kto będzie walczył o Twoją duszę! J...

Liczba wyświetleń: 969

Dodane przez:
Średnia ocen:
Batman - Mroczny rycerz
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2008

Opis: Cz³owiek nietoperz powraca na ekrany po raz wtóry w olœniewaj¹cy wrêcz sposób, tworz¹c filmowe widowisko najwy¿szych lotów. Tym razem przychodzi mu siê zmierzyæ z nieobliczalnym i przera¿aj¹cym Jokerem granym p...

Liczba wyświetleń: 819

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Gwiezdne Wojny - Mroczne Widmo
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1999

Opis: "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" - opowiada historiê, która wydarzy³a siê na d³ugo przed zniszczeniem Gwiazdy Œmierci. Anakin Skywalker ma dopiero 9 lat i nie przeczuwa nawet, ¿e kiedyœ przyjdzie mu ...

Liczba wyświetleń: 1183

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Lodowe Pająki / Ice Spiders
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2007

Opis: Dru¿yna m³odych narciarzy planuje trenowaæ do olimpiady w odleg³ym oœrodku narciarskim. Ich plany zostaj¹ przerwane, gdy naukowiec pracuj¹cy w pobliskim laboratorium rz¹dowym informuje ich o wypadku: olbrzymie ...

Liczba wyświetleń: 1076

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Man In Black / Faceci w Czerni
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 1997

Opis:

Liczba wyświetleń: 963

Dodane przez:
Średnia ocen:
20 Years After / Like Moles, Like Rats
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2008

Opis: Wszystko co mog³o posz³o nie tak - wojna, terroryzm, katastrofy naturalne... Potem przyszed³ g³ód, choroby... walki pomiêdzy ocalonymi równie¿ zebra³y swoje ¿niwo. Obecnie, 20 lat po tym jak spad³y bomby, przet...

Liczba wyświetleń: 1317

Dodane przez:
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Deadwood (Sezon 1)
przygodowe
Pokaż szczegóły