Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Przygodowe

Przygodowe

Znaleziono 153 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

¯ycie Pi / The Life of Pi
Gatunek: Dramat Przygodowy

Rok wydania: 2012

Opis: Podczas morskiej podró¿y z Indii do Kanady tonie statek. Nastoletniemu Pi udaje siê przetrwaæ na niewielkiej ³odzi.

Liczba wyświetleń: 376

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Mały Książę / The Little Prince
Gatunek: Animowanefantasyprzygodowy

Rok wydania: 2015

Opis: Ma³a Dziewczynka zaprzyjaŸnia siê z ekscentrycznym staruszkiem z s¹siedztwa, który przedstawia siê jako Pilot. Nowy znajomy opowiada jej o niezwyk³ym œwiecie, gdzie wszystko jest mo¿liwe. Œwiecie, do którego da...

Liczba wyświetleń: 506

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Simon i łowcy snów / Simon les nuages
Gatunek: Familijny Fantasy Przygodowy

Rok wydania: 1990

Opis: Simon (Hugolin Chevrette-Landesque) od dawna œni o bajkowej krainie, w której mieszkaj¹ wytêpione przez ludzi zwierzêta. Wierz¹c, ¿e takie miejsce naprawdê istnieje, postanawia je odnaleŸæ. Towarzyszy mu jego k...

Liczba wyświetleń: 349

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Siedmiu zaklętych braci / Sedem zhavranelých bratov
Gatunek: Baϖ | Przygodowy | Familijny | Fantasy

Rok wydania: 2015

Opis: M³oda dziewczyna o imieniu Bohdanka (Martha Issová) musi stawiæ czo³a ogromnemu wyzwaniu i ocaliæ swoich braci. By uratowaæ ch³opców, musi zdj¹æ kl¹twê, któr¹ rzuci³a na nich... w³asna matka.

Liczba wyświetleń: 599

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Złoto / Gold
Gatunek: Przygodowysensacyjny

Rok wydania: 1974

Opis: Adaptacja powieœci Wilbura Smith pt. "Gold Mine". Roger Moore znowu ratuje œwiat, tym razem przed nieoczekiwan¹ zwy¿k¹ cen z³ota. Doskona³e zdjêcia podziemne oddaj¹ce klaustrofobiczny charakter kopaln...

Liczba wyświetleń: 638

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Tajna Broń / Active Stealth
Gatunek: Przygodowy Sensacyjny Akcja

Rok wydania: 1999

Opis: W czasie wykonywania szkoleniowego lotu super tajnym bombowcem B2, jeden z pilotów Vic Deakins (John Travolta) próbuje zabiæ swego partnera Rileya Hale (Christian Slater). Podczas krótkiej walki Vic katapultu...

Liczba wyświetleń: 266

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Gęsia skórka / Goosebumps
Gatunek: Komedia/przygodowy/horror

Rok wydania: 2016

Opis: Po przeprowadzce do ma³ego miasteczka Zach zaprzyjaŸnia siê z Hann¹. Ich znajomoœæ oparta jest pocz¹tkowo na niewyjaœnionej tajemnicy, któr¹ nieufna dziewczyna nie chce siê podzieliæ. Sytuacja zmienia siê diame...

Liczba wyświetleń: 365

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Łowca czarownic / The Last Witch Hunter
Gatunek: Akcja | Fantasy | Przygodowy

Rok wydania: 2015

Opis: Piêæset lat temu wybuch³a wyniszczaj¹ca wojna miêdzy ludŸmi, a zastêpami czarownic pragn¹cymi pogr¹¿yæ Ziemiê w chaosie. Dziêki mêstwu i poœwiêceniu ³owców czarownic uda³o siê uchroniæ œwiat przed zag³ad¹. J...

Liczba wyświetleń: 491

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Sawa. Mały wielki bohater / Savva. Serdtse voina
Gatunek: Animowanefantasyprzygodowy

Rok wydania: 2015

Opis: Dziesiêcioletni ch³opiec z grup¹ nowo poznanych przyjació³ wyrusza w podró¿ przez magiczn¹ krainê, by uratowaæ swoj¹ wioskê.

Liczba wyświetleń: 432

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Bella i Sebastian 2 / Belle et Sébastien, l'aventure continue
Gatunek: FamilijnyPrzygodowy

Rok wydania: 2015

Opis: Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwoœci¹ czeka na powrót swej przyjació³ki Angeliny. Na wieœæ o tym, ¿e awionetka, któr¹ podró¿owa³a dziewczyna, zaginê³a gdzieœ w górach, Sebastian i j...

Liczba wyświetleń: 1128

Dodane przez: Wawrzyniec
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Kolekcja sukienek / Kolekcja sukienek
Dramat
Pokaż szczegóły