Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Filmy z lektorem

Filmy z lektorem

Znaleziono 12812 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Szczelina / The Rift
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1990

Opis: Eksperymentalna ³ódŸ podwodna - "Syrena II" - z doœwiadczon¹ za³og¹ na pok³adzie, zostaje wys³ana, by dowiedzieæ siê, co sta³o siê z "Syren¹ I", która znik³a w tajemniczych okolicznoœciach w podwodnej przepaœci...

Liczba wyświetleń: 655

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Bezlitosny / Expect No Mercy
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: (199

Opis: Opis: Niezwyk³a, pe³na nieprzerwanej akcji wyprawa do œwiata rzeczywistoœci wirtualnej. Agent Federalny Justin Vanier otrzymuje zadanie zbadania akademi sztuki wirtualnej, aby odszukaæ swego kolegê Erica. Okaz...

Liczba wyświetleń: 810

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
KICK-ASS
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2010

Opis: Dave (Aaron Johnson) jest nastoletnim fanem komiksów, który marzy o zostaniu prawdziwym superbohaterem. Z mocnym postanowieniem naprawy œwiata przybiera pseudonim Kick-Ass, zak³ada specjalny strój i maskê a nas...

Liczba wyświetleń: 637

Dodane przez: endriuk4
Średnia ocen:
Dobry niemiec / The Good German
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2006

Opis: Powojenny Berlin, lipiec 1945 roku. W Europie zaczyna panowaæ nowy porz¹dek i podzia³. Do Niemiec przyje¿d¿a amerykañski korespondent wojenny Jake Geismar (George Clooney). Odnajduje swoj¹ mi³oœæ z przesz³oœci,...

Liczba wyświetleń: 916

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Podróż do wnętrza ziemi
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis: W ekscytuj¹cym filmie przygodowym "Podró¿ do wnêtrza ziemi 3D", opartym na klasycznej powieœci Juliusza Verne "Podró¿ do wnêtrza Ziemi", Brendan Fraser ("Crash", "Mumia") wystêpuje w roli profesora nauk przyro...

Liczba wyświetleń: 933

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Człowiek na torze
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1956

Opis: W prologu maszynista nocnego poci¹gu poœpiesznego dostrzega na torach cz³owieka. Ostro hamuje, cz³owiek - jak póŸniej siê okazuje, emerytowany maszynista Orzechowski - ginie, ratuj¹c poci¹g od katastrofy. W cia...

Liczba wyświetleń: 856

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Hotel zła
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis: Œrodek zimy. Grupa piêciu nastolatków jedzie w góry na snowboard. Na stoku jedno z nich ma powa¿ny upadek i w konsekwencji ³amie nogê. W okolicy nie ma ¿ywego ducha, a ich telefony s¹ po za zasiêgiem. Jednak od...

Liczba wyświetleń: 599

Dodane przez: endriuk4
Średnia ocen:
Wojownik Widmo / Ghost Warrior
Gatunek: Akcja,Sci-Fi

Rok wydania: 1986

Opis: Amerykañscy lekarze przywracaj¹ do ¿ycia japoñskiego samuraja, Yoshimitsu Tagê. Zmar³ on czterysta lat wczeœniej. K³opoty zaczynaj¹ siê, kiedy stra¿nik instytutu próbuje ukraœæ katanê wielkiego wojownika. Yoshi...

Liczba wyświetleń: 348

Dodane przez: Bloodhound
Średnia ocen:
Kontrolerzy / Kontroll
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2003

Opis: Najwiêkszy przebój wêgierskich kin ostatnich lat. "Kontrolerzy" to po³¹czenie komedii z thrillerem. Wêgierski humor rozœmiesza niejednokrotnie w scenerii podziemii metra. Dziêki temu kontrastowi stworzone jest ...

Liczba wyświetleń: 727

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Nie Patrz W Górę / Don't Look Up
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2009

Opis: Film oparty na scenariuszu mistrza kina grozy, Hideo NakatY, twórcy The Ring i Dark Water. M³ody re¿yser krêci remake rzekomo przeklêtego horroru z lat 20. ubieg³ego wieku, którego twórca zgin¹...

Liczba wyświetleń: 487

Dodane przez: Bloodhound
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Dr. Dolittle Tail to the Chief
Komedia
Pokaż szczegóły