Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Filmy z lektorem

Filmy z lektorem

Znaleziono 12812 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wrota 2 / The Gate 2: Trespassers
Gatunek: Horror

Rok wydania: 1992

Opis: 15 letni Terry wierzy, ¿e demony mog¹ rozwi¹zaæ wszystkie problemy. Przybywa wiêc na pogorzelisko pozosta³e po domu jego przyjació³, który by³ scen¹ walki z Si³ami Ciemnoœci, aby przywo³aæ Z³e Moce. Rytua³ zost...

Liczba wyświetleń: 666

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Niewierna
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis: Edward i Connie Sumnerowie s¹ ma³¿eñstwem w œrednim wieku, które wiedzie dostatnie i wydawa³oby siê szczêœliwe ¿ycie. Jednak pewnego dnia w artystycznej dzielnicy Soho Connie poznaje m³odego i przystojnego Fran...

Liczba wyświetleń: 591

Dodane przez: shejk
Średnia ocen:
Departament 36
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2004

Opis: Pary¿. Nieuchwytny i wyj¹tkowo brutalny gang od miesiêcy napada na opancerzone furgonetki z pieniêdzmi. Szef komendy g³ównej policji przy 36, Quai des Orfevres ( Nabrze¿e Jubilerów 36 ) wzywa do swojej siedziby...

Liczba wyświetleń: 758

Dodane przez: shejk
Średnia ocen:
American Gangster
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: W latach 70tych ubieg³ego wieku detektyw Richie Roberts prowadzi œledztwo w sprawie szmuglowania heroiny do USA w he³mach ¿o³nierzy zabitych w Wietnamie. Œledztwo prowadzi go do magnata heroinowego z Harlemu, F...

Liczba wyświetleń: 874

Dodane przez:
Średnia ocen:
Incepcja
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2010

Opis: "Incepcja" to film opowiadaj¹cy o mo¿liwoœciach ingerowania w ludzki umys³ dziêki zaawansowanej technologii. G³ównym bohaterem filmu jest Cobb (Leonardo DiCaprio), który jest szefem zespo³u specjalizuj¹cego siê...

Liczba wyświetleń: 1053

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Pająki / Spiders
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2000

Opis: W wyniku eksperymentu szalonego naukowca powstaje przera¿ajace monstrum - paj¹k z du¿¹ ilosci¹ DNA obcych. Œmiertelnie niebezpieczny owad atakuje z zabójcz¹ precyzj¹ - ofiara nie jest w stnaie uciec z jego siec...

Liczba wyświetleń: 700

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Tekken
Gatunek: Sensacja

Rok wydania: (201

Opis: Pieni¹dze, s³awa, ¿¹dza krwi, zemsta, mi³oœæ, przetrwanie. Ka¿dy z uczestników miêdzynarodowego turnieju ¯elaznej Piêœci - serii najkrwawszych i najbardziej emocjonuj¹cych pojedynków na œwiecie - ma inny cel, a...

Liczba wyświetleń: 875

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Dzieci / The Children
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2008

Opis: Akcja filmu rozgrywa siê w trakcie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dwie zaprzyjaŸnione ze sob¹ rodziny udaj¹ siê na wspólny wypoczynek do wynajêtego domku. Ich sielanka zmienia siê w momencie, gdy dziecko, które przyj...

Liczba wyświetleń: 788

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Klątwa talizmanu / Curse of the Talisman
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2001

Opis: XII-wieczna Anglia. Wyklête moce alchemii, czarnej magii i purytanizmu powo³uj¹ do ¿ycia rzeszê mœciwych demonów, których zadaniem jest uœmiercenie wszystkich potêpionych za niemoralne czyny. Dziewiêæ stuleci p...

Liczba wyświetleń: 894

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis: Najnowsza seria przygód Indiany Jonesa rozpoczyna siê na pustynnym po³udniowym-wschodzie w 1957 roku – w samym apogeum Zimnej Wojny. Indiana i jego towarzysz Mac w³aœnie wymknêli siê z r¹k sowieckich agentów i ...

Liczba wyświetleń: 958

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Manekin / Mannequin
Fantasy
Pokaż szczegóły