Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Horror

Horror

Znaleziono 2591 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Klątwa 2 / The Grudge 2
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis: Przed dwoma laty w pewnym domu w Tokio rozegra³ siê koszmar. Jego przyczyn¹ by³a kl¹twa, która zabija³a ka¿dego, kto przekroczy³ próg domu. Ofiary umiera³y z przera¿enia, a ich œmieræ dawa³a pocz¹tek nowej kl¹t...

Liczba wyświetleń: 938

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Klątwa / The Grudge
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2004

Opis: Pewien dom w Tokio nie wyró¿nia siê niczym specjalnym spoœród innych. Jednak to tylko pozory. Dom jest opêtany. Zwi¹zana jest z nim kl¹twa, która zabija ka¿dego, kto wejdzie do œrodka. Jej ofiary umieraj¹ i wte...

Liczba wyświetleń: 937

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Komodo kontra kobra / Komodo vs.Cobra
Gatunek: Horror,Sci-Fi

Rok wydania: 2005

Opis: Kiedy zanika ³¹cznoœæ z tajn¹ wysp¹ badawcz¹, zostaje wys³any na ni¹ oddzia³ komandosów, aby zbadaæ co siê wydarzy³o. Na miejscu okazuje siê ¿e na wyspie ¿yja olbrzymie kobry i warany, i s¹ one naprawde g³od...

Liczba wyświetleń: 410

Dodane przez: Peafowl
Średnia ocen:
Armia wilków / Dog Soldiers
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2002

Opis: Szeœcioosobowa grupa ¿o³nierzy zostaje wys³ana na szkolenia w wielkie, leœne po³acie Szkocji. Szybko okazuje sie, ¿e nie bêdzie to jednak rutynowa misja. Odnajduj¹ w lesie dru¿ynê si³ specjalnych - a raczej szc...

Liczba wyświetleń: 1012

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Piła VII
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2010

Opis: Groza jeszcze nigdy nie by³a tak widowiskowa. Kultowa seria horrorów zyskuje nowy wymiar. Geniusz zbrodni Jigsaw powraca na ekrany kin w 3D. Grupa ludzi, którzy przetrwali mordercze zabawy Jigsawa, szuka wsp...

Liczba wyświetleń: 1316

Dodane przez: endriuk4
Średnia ocen:
Lustro / Into the Mirror
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2003

Opis: Dom Handlowy Dreampia przygotowuje siê do wielkiego otwarcia. Zosta³ zamkniêty dawno temu kiedy dosz³o w nim do tajemniczego po¿aru. PóŸno w nocy jedna z pracownic sklepu - Choi Mi Jeong, zostaje znaleziona ...

Liczba wyświetleń: 587

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Pasożyt
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2004

Opis: Doktor Hansen rozpoczyna testowanie substancji, która ma zrewolucjonizowaæ przemys³ naftowy. Do eksperymentu zostaje wybrana opuszczona platforma wiertnicza na oceanie. Wkrótce pojawia siê tam tajemnicze stworz...

Liczba wyświetleń: 728

Dodane przez: shejk
Średnia ocen:
Oszukaæ przeznaczenie / Final Destination
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2000

Opis: Alex Browning jest obdarzony przekleñstwem wiedzy, kiedy, jak i gdzie przyjdzie œmieræ. Przera¿aj¹cy dar Alexa objawia siê, gdy nastolatek wsiada do samolotu udaj¹c siê na wycieczkê ze swoj¹ klas¹ do Pary¿a. W ...

Liczba wyświetleń: 701

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Oszukaæ Przeznaczenie 2 / Final Destination 2
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2003

Opis: 19-letnia Kimberly Corman wybiera siê z przyjació³mi na wycieczkê. Przed wyjazdem doœwiadcza wizji, w której ona i jej przyjaciele gin¹ powa¿nym karambolu samochodowym. Za namow¹ Kimberly m³odzi ludzie decyduj¹...

Liczba wyświetleń: 594

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Oszukaæ przeznaczenie 3 / Final Destination 3
Gatunek: Horror

Rok wydania: 2006

Opis: Coœ dla wielbicieli poprzednich filmów z cyklu "Oszukaæ przeznaczenie". Tym razem bohaterowie wybieraj¹ siê na przeja¿d¿kê szalonym rollercoasterem w miejscowym lunaparku. Okazja jest zakoñczenie roku szkolneg...

Liczba wyświetleń: 564

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Szepty przeszłości / La Nouvelle Maud (sezon 1)
Dramat
Pokaż szczegóły