Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Filmy z dubbingiem

Filmy z dubbingiem

Znaleziono 471 filmy

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2014

Opis: Kapitan Ameryka zostaje wpl¹tany w sieæ zagra¿aj¹cej ca³emu œwiatu intrygi. By ujawniæ spisek, superbohater ³¹czy si³y z Czarn¹ Wdow¹.

Liczba wyświetleń: 965

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Thor: Mroczny Œwiat / Thor: The Dark World
Gatunek: Przygodowe,Sci-fi

Rok wydania: 2013

Opis: Thor próbuje zaprowadziæ porz¹dek w kosmosie, ale staro¿ytna rasa, dowodzona przez mœciwego Malekitha powraca, by zepchn¹æ wszechœwiat w ciemnoœæ.

Liczba wyświetleń: 1023

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Jak Wytresowaæ Smoka 2 / How to Train Your Dragon 2
Gatunek: Przygodowe,Animowane

Rok wydania: 2014

Opis: Piêæ lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi Czkawka i Szczerbatek staj¹ do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a tak¿e tajemniczym Smoczym JeŸdŸcem.

Liczba wyświetleń: 1577

Dodane przez: Leo199028
Średnia ocen:
Noe: Wybrany przez Boga
Gatunek: Sensacja,Dramat

Rok wydania: 2014

Opis: Biblijny Noe ma apokaliptyczne wizje potopu. Podejmuje dzia³ania, które maj¹ uchroniæ jego rodzinê przed nadchodz¹cym kataklizmem.

Liczba wyświetleń: 999

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
¯ółwik Sammy: W 50 lat dookoła świata / Sammy`s avonturen: De geheime doorgang
Gatunek: Animowane,Przygodowy

Rok wydania: 2010

Opis: Czy¿ nie by³oby cudownie podró¿owaæ po ca³ym œwiecie? Sammy jest uroczym, ma³ym ¿ó³wiem morskim. Nie jest superbohaterem, lecz zwyczajnym

Liczba wyświetleń: 859

Dodane przez: logan99
Średnia ocen:
Niesamowity Spider-Man 2
Gatunek: Sci-fi,Sensacja

Rok wydania: 2014

Opis: Spider-Man staje do walki z Electro. Do miasta powraca tak¿e Harry Osborn, dziêki któremu Peter odkrywa, ¿e wszystkich z³oczyñców ³¹czy ze sob¹ OsCorp.

Liczba wyświetleń: 978

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Alvin i wiewiórki 2 / Alvin and the Chipmunks
Gatunek: Animowane,Komedia

Rok wydania: 2009

Opis: Dave decyduje, ¿e jego podopieczni powinni zawiesiæ karierê i pójœæ do szko³y. Tymczasem zespo³owi wyrasta konkurencja w postaci damskiego tria œpiewaj¹cych wiewiórek.

Liczba wyświetleń: 835

Dodane przez: logan99
Średnia ocen:
Rio 2
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2014

Opis: Blu i Jewel razem z potomstwem postanawiaj¹ przeprowadziæ siê do Amazonii, by nauczyæ dzieci jak powinny ¿yæ prawdziwe ptaki.

Liczba wyświetleń: 1284

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Karol, który został świętym
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2014

Opis: Pierwszy film dla dzieci o Janie Pawle II, który w przystêpnej i atrakcyjnej formule kina familijnego, ³¹cz¹c animacjê, materia³y archiwalne i kino aktorskie, opowiada o dzieciñstwie i m³odoœci Ojca Œwiêtego - ...

Liczba wyświetleń: 753

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Piłkarzyki rozrabiają / Metegol
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2013

Opis: Kiedy niepozorny ch³opiec bêdzie musia³ uratowaæ swoje miasteczko przed niesympatycznym mistrzem pi³ki no¿nej Ace, pomocn¹ d³oñ podadz¹ mu... pi³karzyki! Figurki z jego ukochanej gry o¿yj¹ i stworz¹ dru¿ynê, kt...

Liczba wyświetleń: 1064

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Ostatnio dodane
Żelazny rycerz
Romans,Przygodowy,Akcja
Pokaż szczegóły
Żelazny rycerz 2
Akcja,Przygodowy
Pokaż szczegóły
Wyścig z czasem
Akcja,Thriller,Sci-Fi
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Kraina Jutra / Tomorrowland
Familijny
Pokaż szczegóły