Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Filmy z dubbingiem

Filmy z dubbingiem

Znaleziono 471 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Faster
Gatunek: Thriller

Rok wydania: 2010

Opis: By³y gangster (Dwayne Johnson) po 10 latach w koñcu zemœci siê na osobach odpowiedzialnych za œmieræ jego brata, który zgin¹³ podczas napadu. Napad by³ jednoczeœnie pu³apk¹ zastawion¹ na braci.

Liczba wyświetleń: 860

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Potwory kontra Obcy / Monsters vs. Aliens
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2009

Opis: Znakomita animacja 3D dla wszystkich. Susan Murphy to nowoczesna dziewczyna z Kalifornii, która podczas swojego wymarzonego œlubu zostaje uderzona przez... meteor, co powoduje ¿e roœnie do niewiarygodnych rozmi...

Liczba wyświetleń: 828

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dlaczego nie!
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Ma³gosia (Anna Cieœlak) - pochodzi z prowincji. Do Warszawy przyje¿d¿a dopiero, by zacz¹æ studia na Akademii Sztuk Piêknych. Gdy uczelniê opuszcza - z dyplomem w rêku - musi znaleŸæ pracê, co nie jest zadaniem ...

Liczba wyświetleń: 942

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Niania / Nanny McPhee
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis: Siedmioro dzieci owdowia³ego pana Browna mo¿na nazwaæ najbardziej niegrzecznymi istotami na œwiecie. Ich psoty, figle i wyg³upy sprawi³y, ¿e w³aœnie uciek³a od nich siedemnasta z kolei niania. Nikt ju¿ nie chce...

Liczba wyświetleń: 887

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Dziewczyny Cheetah: Jeden Œwiat / Cheetah Girls: One World
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: To ju¿ trzecia czêœæ przygód dziewczyn Cheetah. Chanel, Dorinda i Aqua wyje¿d¿aj¹ do Indii, by ubiegaæ siê o g³ówn¹ rolê w bollywoodzkim filmie. Dowiaduj¹ siê jednak, ¿e by j¹ zdobyæ, bêd¹ musia³y ze sob¹ rywal...

Liczba wyświetleń: 694

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Barbie i 12 Tańczących Księżniczek
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2006

Opis: Barbie i jej 11 sióstr ¿yj¹ w królestwie p³enym tañca i œmiechu. Niestety, z chwil¹ kiedy w ich zamku pojawia siê chciwa kuzynka ich ojca radoœæ i zabawa znikaj¹ z królestwa. Jest jednak nadzieja. Barbie odkryw...

Liczba wyświetleń: 1850

Dodane przez: Endriuk4
Średnia ocen:
Testosteron
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2007

Opis: Œlub Kornela, popularnego dziêki telewizji m³odego pracownika naukowego z rozchwytywan¹ piosenkark¹ Alicj¹, ma byæ atrakcj¹ towarzysk¹ Warszawy. W sali restauracyjnej trwaj¹ w³aœnie ostatnie przygotowania do we...

Liczba wyświetleń: 604

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ile Waży Koń Trojański?
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Komedia romantyczna przedstawiaj¹ca dosyæ surrealistyczne sytuacje z epoki póŸnego socjalizmu. Zosia jest kobiet¹ szczêœliw¹. Wysz³a drugi raz za m¹¿, razem z Kub¹ – mê¿czyzn¹ idealnym – wychowuj¹ Jej córkê z p...

Liczba wyświetleń: 784

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Show
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2003

Opis: Czarek – drobny oszust i fa³szywy uzdrowiciel, musi uciekaæ przed zemst¹ mafii. Informacja o naborze do nowego "reality show" jest dla niego prawdziwym zrz¹dzeniem losu. Czarek wraz z dziewi¹tk¹ innych kandydat...

Liczba wyświetleń: 649

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Mała wielka miłośæ / Expecting Love
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2008

Opis: Amerykanin w Warszawie, w dodatku zakochany. Na domiar z³ego bez grosza, bo w³aœnie zaniedba³ swoje interesy w Los Angeles. Kim jest ten biedak? To Ian, do niedawna wziêty prawnik renomowanej kancelarii w Los A...

Liczba wyświetleń: 779

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Mściciel z Hongkongu / Forced Vengeance
Akcja
Pokaż szczegóły