Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Filmy z dubbingiem

Filmy z dubbingiem

Znaleziono 471 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Potwory i spółka / Monsters, Inc
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2001

Opis: Od wieków dzieci wiedz¹, ¿e gdy tylko mama uca³uje na dobranoc i zgasi œwiat³o potwory wychodz¹ z zakamarków i zaczynaj¹ straszyæ. Dzieci jednak nie zdaj¹ sobie jednak sprawy, ¿e potwory nie chc¹ im zrobiæ krzy...

Liczba wyświetleń: 1091

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Katyń
Gatunek: Wojenny

Rok wydania: 2008

Opis: Gdy 17 wrzeœnia 1939 roku Armia Radziecka wkroczy³a do Polski, nieprzygotowana do walki na dwóch frontach armia II Rzeczpospolitej musia³a ponieœæ klêskê. Wœród jeñców wojennych znalaz³o siê kilkanaœcie tysiêcy...

Liczba wyświetleń: 1036

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kariera Nikosia Dyzmy
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2002

Opis: Nikodem Dyzma pracownik ma³ej firmy pogrzebowej i niezrównany mówca pogrzebowy nie ma wielkich oczekiwañ wobec ¿ycia. Chce po prostu zarobiæ sobie dodatkowych parê groszy np. na lodówkê. Okazja trafia siê sama ...

Liczba wyświetleń: 864

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Poranek Kojota
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2001

Opis: Kojot to ma ciê¿kie ¿ycie. Wszêdzie czyhaj¹ na niego pu³apki, a kiedy ju¿ w jak¹œ wpadnie, gotów jest nawet odgryŸæ sobie ³apê, byle tylko wydostaæ siê na wolnoœæ. W podobnej sytuacji znajduje siê Kuba, m³ody n...

Liczba wyświetleń: 849

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
U Pana Boga Za Piecem
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 1998

Opis: Królowy Most to miasteczko gdzieœ przy wschodniej granicy, z koœcieln¹ wie¿¹ góruj¹c¹ nad okolic¹ i z³ot¹ kopu³¹ cerkwi, z charyzmatycznym proboszczem i pos³usznymi parafianami. Œwiat, w którym czas ³askawie si...

Liczba wyświetleń: 694

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Pieniądze to nie wszystko
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2001

Opis: Tomasz Adamczyk (Marek Kondrat), jego ¿ona Natalia i szwagier Wiesiek Turkot (Andrzej Chyra) Wracali do domu ze zdobytym w³aœnie tytu³em "Lider small-biznesu". Tomasz oœwiadczy³ wspólnikom ¿e postanawia wycofaæ...

Liczba wyświetleń: 717

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Garbi - Super Bryka
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis: Maggie jest nastolatk¹ marz¹c¹ o sportowym aucie. Ojciec dziewczyny, by³y czempion wyœcigów NASCAR postanawia podarowaæ córce na urodziny samochód ze z³omowiska. Maggie decyduje siê na skromnego volkswagena "Be...

Liczba wyświetleń: 765

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Zebra z klasą / Racing Stripes
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2005

Opis: Film opowiada historiê porzuconej z cyrku zebry, któr¹ przygarnêli ludzie. Dorasta³a w stajni wraz z innymi zwierzêtami w przekonaniu, ¿e jest koniem wyœcigowym. Kiedy siê dowiedzia³a ¿e jest zebr¹ chcia³a prze...

Liczba wyświetleń: 1339

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Stara baśń - kiedy słońce było bogiem
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2003

Opis: Akcja filmu rozgrywa siê w IX wieku, sto lat przed przyjêciem chrztu przez Polskê. W nadgoplañskim kraju rz¹dy sprawuje "krwawy ksi¹¿ê" Popiel, który aby zapewniæ sukcesjê synowi, morduje ca³y swój ród. Jego zb...

Liczba wyświetleń: 582

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Zróbmy Sobie Wnuka
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2003

Opis: W centrum jednego z wielkich miast wœród biurowców, stoi domek otoczony ogródkiem. Jego mieszkañcy, Maniek i Gienia Koselowie, nie marz¹ o przeprowadzce do nowoczesnych apartamentów. Mañkowi sen z powiek spêdza...

Liczba wyświetleń: 849

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Facet na miarę / Un homme a la hauteur
Komedie
Pokaż szczegóły