Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Filmy z dubbingiem

Filmy z dubbingiem

Znaleziono 471 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pradawny ląd: Wyprawa tylko dla odważnych / The Land Before Time XIV: Journey of the Heart
Gatunek: AnimacjaFamilijnyPrzygodowy

Rok wydania: 2016

Opis: Do³¹cz do swoich ulubieñców – Liliputa, Cery, Kaczusi, Pterusia i Szpica, by wraz z nim wyruszyæ po ekscytuj¹c¹ przygodê w poszukiwaniu taty Liliputa. Kiedy wyruszaj¹ w nieznane œwiaty i spotykaj¹ nowych przyja...

Liczba wyświetleń: 844

Dodane przez: Peafowl
Średnia ocen:
Barbie: Tajne agentki / Barbie: Spy Squad
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2015

Opis: Barbie i jej przyjació³ki - Teresa i Renee - stan¹ przed nie lada wyzwaniem. Wysportowane gwiazdy gimnastyki bêd¹ musia³y przemieniæ siê w supertajne agentki do zadañ specjalnych. To w³aœnie ich niezwyk³e umiej...

Liczba wyświetleń: 788

Dodane przez: HeroKnot
Średnia ocen:
Patoruzito - Wielka przygoda / Patoruzito: La gran aventura
Gatunek: Animacja Familijny Przygodowy

Rok wydania: 2006

Opis: Patoruzito przybywa do Buenos Aires, aby wzi¹æ udzia³ w Wielkiej Paradzie, reprezentuj¹c lud Tehuelche. Na drodze staje mu czarownica Jiuma, która pragnie staæ siê najpotê¿niejsz¹ czarownic¹ na œwiecie. Razem z...

Liczba wyświetleń: 642

Dodane przez: Adasko007
Średnia ocen:
Zwierzogród / Zootopia
Gatunek: Animowane,Komedia,Przygodowy

Rok wydania: 2016

Opis: Zwierzogrodu nie mo¿na pomyliæ z ¿adnym innym miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju wspó³czesna metropolia zamieszkiwana wy³¹cznie przez zwierzêta. W Zwierzogrodzie nie jest wa¿ne, jakim stworzeniem jesteœ ...

Liczba wyświetleń: 1561

Dodane przez: Peafowl
Średnia ocen:
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie / La Tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol
Gatunek: Animowane,Dla Dzieci

Rok wydania: 2010

Opis: W pewien ciep³y, wiosenny dzieñ krówka-marzycielka Mumu spotyka w parku stado œnie¿nobia³ych owieczek. Zafascynowana ich widokiem, nie mo¿e siê nadziwiæ, jak wiele ró¿ni je od dotychczasowych kompanów jej zab...

Liczba wyświetleń: 1472

Dodane przez: RobGlamour
Średnia ocen:
Listy do M. 2
Gatunek: Komedia

Rok wydania: 2015

Opis: Po czterech latach ci sami bohaterowie borykaj¹ siê z kolejnymi problemami.

Liczba wyświetleń: 1757

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Dobry dinozaur / The Good Dinosaur
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2015

Opis: Co by by³o, gdyby asteroida, której potê¿ne uderzenie miliony lat temu doprowadzi³o do zag³ady dinozaurów, jednak nie uderzy³a w Ziemiê? W alternatywnej historii, w której dinozaury nie wymar³y, m³ody Apatozaur...

Liczba wyświetleń: 1308

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Ryś i spółka / El Lince perdido
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2008

Opis: Ryszard to sympatyczny ryœ, przeœladowany przez wyj¹tkowy niefart, który nigdy nie traci humoru dziêki oddanej grupie przyjació³. W ka¿dej opresji wspieraj¹ go: mistrz kamufla¿u Leon Kameleon, dzielna koza Beat...

Liczba wyświetleń: 665

Dodane przez: papa_smerf
Średnia ocen:
Ekspres polarny / The Polar Express
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2004

Opis: Ch³opiec pow¹tpiewaj¹cy w magiê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zostaje pasa¿erem poci¹gu zmierzaj¹cego na biegun pó³nocny do siedziby œw. Miko³aja.

Liczba wyświetleń: 621

Dodane przez: papa_smerf
Średnia ocen:
Batman: Mroczne czasy / Batman: Bad Blood
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2016

Opis: Ogieñ zasnuwa niebo nad Gotham City, gdy Batman staje do walki z Fireflyem, Tuskiem i Killerem Mothem. Kiedy dym opada, Batman znika, a jedynym œwiadkiem tego zdarzenia jest Batwoman. Teraz, gdy batsygna³ pozos...

Liczba wyświetleń: 657

Dodane przez: papa_smerf
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ostatnio dodane
Żelazny rycerz
Romans,Przygodowy,Akcja
Pokaż szczegóły
Żelazny rycerz 2
Akcja,Przygodowy
Pokaż szczegóły
Wyścig z czasem
Akcja,Thriller,Sci-Fi
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Medalion
Komedia,Sensacja
Pokaż szczegóły