Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Filmy z dubbingiem

Filmy z dubbingiem

Znaleziono 471 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Misiek w Nowym Jorku / Norm of the North
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2016

Opis: le siê dzieje na biegunie! Chciwy przedsiêbiorca planuje wybudowaæ tam sieæ centrów handlowych i osiedli mieszkaniowych. Ju¿ teraz na pó³nocy pojawiaj¹ siê t³umy turystów, œmiec¹c i zak³ócaj¹c spokój zwierzako...

Liczba wyświetleń: 1610

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Odlotowa przygoda / Atrapa la bandera / Capture the Flag
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2015

Opis: Dwunastoletni wnuk by³ego astronauty postanawia przeszkodziæ z³emu miliarderowi w ukradzeniu z ksiê¿yca wa¿nych zasobów mineralnych i zniszczeniu flagi postawionej tam przez za³ogê Apollo 11.

Liczba wyświetleń: 957

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars The Force Awakens
Gatunek: Sci-fi

Rok wydania: 2015

Opis: Z³e Imperium zostaje zast¹pione przez Nowy Porz¹dek, które chce w³adzy nad galaktyk¹. Plany wrogiej organizacji mo¿e potrzymaæ Ruch Oporu.

Liczba wyświetleń: 1590

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Rabusie fistaszków / Get Squirrely
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2015

Opis: Wiewiór, który w³aœnie wyszed³ z zoologicznego ogrodu poprawczego skrzykuje szajkê, by odzyskaæ wywiezione z lasu ¿o³êdzie.

Liczba wyświetleń: 1270

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Muppety Z Kosmosu / Muppets From Space
Gatunek: Familijny,Komedia,Przygodowy

Rok wydania: 1999

Opis: Wspania³y Gonzo czuje siê samotny. Jednak¿e pewnego dnia, podczas œniadania, przez p³atki owsiane kontaktuj¹ siê z nim kosmici. Gonzo jest przekonany o swych pozaziemskich korzeniach i pozaziemskiej rodzinie. J...

Liczba wyświetleń: 671

Dodane przez: Bloodhound
Średnia ocen:
Opowieśæ wigilijna 3D / A Christmas Carol 3D
Gatunek: Animowane,Familijny,Fantasy

Rok wydania: 2009

Opis: Ponadczasowa opowieœæ na podstawie ksi¹¿ki Charlesa Dickensa. G³ównym bohaterem jest stary sk¹piec, Scrooge, który musi stawiæ czo³a trzem duchom Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Ka¿dy z nich prezentuje osobny okres...

Liczba wyświetleń: 689

Dodane przez: chimpanzee
Średnia ocen:
Asterix na olimpiadzie / Asterix at the Olympic Games
Gatunek: Przygodowe

Rok wydania: 2008

Opis: W czasie Igrzysk Olimpijskich Brutus, przybrany syna Cezara, bêdzie walczy³ o serce piêknej ksiê¿niczki Iriny. Irin¹ zauroczony jest równie¿ jeden z Galów - Romantix. Jego przyjaciele, na czele z Asterixem i Ob...

Liczba wyświetleń: 696

Dodane przez: Peafowl
Średnia ocen:
Bella i Sebastian 2 / Belle et Sébastien, l'aventure continue
Gatunek: FamilijnyPrzygodowy

Rok wydania: 2015

Opis: Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwoœci¹ czeka na powrót swej przyjació³ki Angeliny. Na wieœæ o tym, ¿e awionetka, któr¹ podró¿owa³a dziewczyna, zaginê³a gdzieœ w górach, Sebastian i j...

Liczba wyświetleń: 1503

Dodane przez: Wawrzyniec
Średnia ocen:
Monster High: Podwodna straszyprzygoda / Monster High The Great Scarrier Reef
Gatunek: Animowane

Rok wydania: 2016

Opis: Nasze straszyció³ki wpadaj¹ do basenu i zostaj¹ przeniesione do œwiata Lagoony. Zamienione w syreny pomagaj¹ jej w starciu z jej dzieciêcymi lêkami i przeœladowczyni¹ z dzieciñstwa oraz w walce z prawdziw¹ podw...

Liczba wyświetleń: 655

Dodane przez: Wawrzyniec
Średnia ocen:
Scooby-Doo i miecz samuraja / Scooby-Doo and the Samurai Sword
Gatunek: Animowane,Przygodowy

Rok wydania: 2009

Opis: Wieczne obiboki Scooby-Doo i Kud³aty musz¹ obudziæ swoj¹ energiê ¿yciow¹ "chi", aby rozwi¹zaæ najnowsz¹ tajemnicê! Brygada Detektywów podró¿uje po œwiecie tropi¹c transkontynentalny skarb, aby rozwi¹zaæ ser...

Liczba wyświetleń: 816

Dodane przez: chimpanzee
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ostatnio dodane
Żelazny rycerz
Romans,Przygodowy,Akcja
Pokaż szczegóły
Żelazny rycerz 2
Akcja,Przygodowy
Pokaż szczegóły
Wyścig z czasem
Akcja,Thriller,Sci-Fi
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Randka w ciemno
Komedia
Pokaż szczegóły