Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dramat

Dramat

Znaleziono 5594 filmy

The Wrestler
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Randy „The Ramie” Robinson (Mickey Rourke) jest zapaœnikiem, mistrzem wrestlingu, którego spektakularn¹ karierê przerwa³ zawa³ serca. Po latach zaniedbañ usi³uje u³o¿yæ sobie ¿ycie na nowo. Wi¹¿e siê ze stripti...

Liczba wyświetleń: 642

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Rysa
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Joanna (Jadwiga Jankowska-Cieœlak) i Jan (Krzysztof Stroiñski) s¹ kochaj¹cym siê ma³¿eñstwem z wieloletnim sta¿em. Pewnego dnia Joanna dostaje od "¿yczliwego nieznajomego" informacje o rzekomej pod³oœci, której...

Liczba wyświetleń: 762

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Jagodowa miłośæ / My Blueberry Nights
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Norah Jones gra zmys³ow¹, ponêtn¹ m³od¹ kobietê, która wyrusza w niezapomnian¹ podró¿. Chce odkryæ prawdziw¹ mi³oœæ. Piêkne krajobrazy autostrady 66 s¹ t³em niezwyk³ych spotkañ bohaterki z osobami, które pomaga...

Liczba wyświetleń: 709

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Drezno / Dresden
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: Poruszaj¹ca historia mi³osna rozgrywaj¹ca siê na tle dramatycznych wydarzeñ II Wojny Œwiatowej. Jest styczeñ 1945 roku. M³oda pielêgniarka Anna Mauth pracuje w jednym z drezdeñskich szpitali. Romansuje z doktor...

Liczba wyświetleń: 717

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Miłośæ w czasach zarazy / Love in the Time of Cholera
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Film "Mi³oœæ w czasach zarazy" to ekranizacja jednej z najlepszych powieœci Gabriela Garcii Marqueza. Film jest opowieœci¹ o mi³oœci, która okaza³a siê silniejsza od samotnoœci i œmierci. To poruszaj¹ca histori...

Liczba wyświetleń: 748

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Smażone zielone pomidory
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1991

Opis: Film na podstawie bestsellerowej powieœci Fannie Flagg, opowiada o zwyk³ych ludziach, tchnie œwie¿oœci¹, jest rozczulaj¹cy i wzruszaj¹cy, tryska humorem, a nawet obfituje w dramatyzm.
Kiedy siwow³osa pan...


Liczba wyświetleń: 614

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Pachnidło: Historia mordercy
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: Ekranizacja bestsellerowej powieœci Patricka Suskinda "Pachnid³o", którego akcja dzieje siê w XVIII-wiecznym Pary¿u, a opowiada historiê seryjnego mordercy posiadaj¹cego genialny wêch i zabijaj¹cego m³ode kobie...

Liczba wyświetleń: 638

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Sennośæ
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: „Sennoœæ” to opowieœæ o ludziach, którym ¿ycie zaczê³o przeciekaæ przez palce, którzy zapadli w rodzaj emocjonalnego letargu i choæ ¿yj¹, nie ¿yj¹ naprawdê. Znakomity m³ody pisarz dokona³ niew³aœciwego wyboru ¿...

Liczba wyświetleń: 680

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Outlander (Sezon 2)
Serial: Dramat,Kostiumowy,Romans

Rok wydania: 2016

Opis: W serialu "Outlander" pod¹¿amy za losami Claire Randall, zamê¿nej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Clair...

Liczba wyświetleń: 421

Dodane przez: HeroKnot
Średnia ocen:
Mała Moskwa
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Jura, by³y radziecki pilot wojskowy, po ponad trzydziestu latach wraca do Legnicy odwiedziæ grób swojej ¿ony, Wiery. Towarzyszy mu doros³a ju¿ córka ¿ony. Jad¹ zobaczyæ miejsca, gdzie przed laty rozegra³ siê...

Liczba wyświetleń: 809

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Shadowhunters (Sezon 01)
Akcja
Pokaż szczegóły