Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dramat

Dramat

Znaleziono 5594 filmy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tristan i Izolda Tristan & Isolde
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: Piêtnaœcie stuleci temu, po upadku Rzymu, nowy w³adca postanowi³ zjednoczyæ ludy Anglii do walki z irlandzkim najeŸdŸc¹. Jego najodwa¿niejszy rycerz Tristan (James Franco) wyruszy³ przeciw wrogowi, który odebra...

Liczba wyświetleń: 672

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Lalka
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1968

Opis: Adaptacja powieœci Boles³awa Prusa. Historia zamo¿nego kupca warszawskiego Stanis³awa Wokulskiego i jego mi³oœci do piêknej, lecz zubo¿a³ej arystokratki Izabeli £êckiej. Temu niszcz¹cemu uczuciu Wokulski podpor...

Liczba wyświetleń: 2641

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wesele
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1972

Opis: Akcja filmu zaczyna siê od wyjazdu orszaku weselnego sprzed koœcio³a Mariackiego. Nastêpnie, mijaj¹c okoliczne wsie, kawalkada dociera do domu Gospodarza. Rozpoczyna siê wesele Pana M³odego, który jest inteli...

Liczba wyświetleń: 767

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ostrov / Wyspa
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: Film opowiada historiê cz³owieka, który w m³odoœci, podczas II wojny œwiatowej, w nadziei na uratowanie w³asnego ¿ycia, na rozkaz Niemców, zabija swojego prze³o¿onego - szypra Tichona. Jednak hitlerowcy wysad...

Liczba wyświetleń: 923

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
El Cantante
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Historia ¿ycia króla salsy, najwiêkszego hiszpañskiego piosenkarza lat 70 XX w, Hectora Lavoe. Jego s³uchacze kochali go za niesamowity, kryszta³owy g³os i ogromne zdolnoœci do improwizacji. Uzale¿ni³ siê od he...

Liczba wyświetleń: 670

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Ed Wood
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1994

Opis: Ed Wood, re¿yser, scenarzysta, producent i aktor, zyska³ przez wszystkich krytyków USA dwuznaczn¹ s³awê najgorszego re¿ysera wszechczasów seri¹ tandetnych horrorów i filmów science fiction zrealizowanych przede...

Liczba wyświetleń: 673

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Wichry namiętności / Legends of the Fall
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1994

Opis: Pu³kownik William Ludlow (Anthony Hopkins) ¿yje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnó¿a Gor Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred (Ai...

Liczba wyświetleń: 788

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Niebo nad Berlinem / Wings of Desire
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1987

Opis: Film ten opowiada historiê o dwóch anio³ach wêdruj¹cych po powojennym Berlinie. Niewidzialni dla ludzi nios¹ pomoc wszystkim napotykanym samotnym i przygnêbionym duszom. W koñcu, po wielu wiekach, jednemu z ani...

Liczba wyświetleń: 624

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Zakochana Jane / Becoming Jane
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Historia mi³osna m³odej Jane Austen, która sta³a siê inspiracj¹ do napisania "Dumy i uprzedzenia" i "Rozwa¿nej i romantycznej". Jane Austen wierzy w mi³oœæ. Jej rodzice oczekuj¹ jednak od niej, ¿eby wysz³a za m...

Liczba wyświetleń: 789

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Mansfield Park
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Fanny Price, od dzieciñstwa mieszkaj¹ca u bogatych krewnych, od dawna kocha siê w swoim kuzynie, Edmundzie Bertramie. Gdy jednak w s¹siedztwie pojawiaj¹ siê Mary i Henry Crawfordowie, Edmund zakochuje siê w Mar...

Liczba wyświetleń: 624

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Zgadnij Kto / Guess Who
Komedia
Pokaż szczegóły