Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Ostatnio oglądane
Samotny wilk McQuade / Lone Wolf McQuade
Akcja
Pokaż szczegóły
Dzień dobry, kocham cię! / Dzień dobry, kocham cię!
Komedie
Pokaż szczegóły
Gagarin: Pierwszy człowiek w kosmosie/Gagarin First in Space
Dramat
Pokaż szczegóły
Gwiezdne jaja: Częśæ I - Zemsta Œwirów / Raumschiff Surprise: Periode 1
Komedia
Pokaż szczegóły
Strona główna > Dramat

Dramat

Znaleziono 5594 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zniknięcie / DeUsynlige
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Jan Thomas wychodzi z wiêzienia, w którym spêdzi³ ostanie osiem lat skazany za morderstwo. Poniewa¿ jest uzdolniony muzycznie, zatrudnia siê w koœciele jako organista. Tam spotyka Annê, pastora tego zgromadzeni...

Liczba wyświetleń: 646

Dodane przez: kojak1962
Średnia ocen:
Intymnośæ / Intimacy
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2001

Opis: Co œroda Claire odwiedza mieszkanie Jay'a, by w milczeniu siê z nim kochaæ. Kochankowie dziel¹ siê swym cia³em i po¿¹daniem, ale nie s³owem. Gdy pewnego wieczoru Claire nie zjawia siê na spotkaniu, Jay postanaw...

Liczba wyświetleń: 793

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kochanice króla / Other Boleyn Girl
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2008

Opis: Natalie Portman kontra Scralett Johansson, czyli dwie piêkne kobiety i król. Film na podstawie powieœci Philippa Gregory'ego. Dwie siostry Boleyn, Anne (Natalie Portman) i Marie (Scarlett Johansson), rywalizuj¹...

Liczba wyświetleń: 910

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Graficiarze / Wholetrain
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: WHOLETRAIN to trzymaj¹cy w napiêciu film o trudach dorastania w wielkim mieœcie, bêd¹cy jednoczeœnie wnikliwym portretem subkultury malarzy graffitit. Film stawia pytania o granice wolnoœci twórczej. Zdjêcia re...

Liczba wyświetleń: 786

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Devdas
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis: Syn Zamindara Narayana Mukherjee, Devdas (Shahrukh Khan) dorasta³ w otoczeniu wioski Taj Sonapuri w towarzystwie piêknej Paro (Aishwarya). Kiedy miêdzy nimi zaczyna rodziæ siê uczucie silniejsze ni¿ tylko przyj...

Liczba wyświetleń: 802

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Portret Doriana Graya
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1945

Opis: Oparta na ksi¹¿ce Oscara Wilde'a historia m³odego arystokraty, który boj¹c siê utraty swoich najwiêkszych atutów - urody i m³odoœci, wypowiada ¿yczenie, by namalowany w³aœnie przez przyjaciela jego potret starz...

Liczba wyświetleń: 754

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Kto nigdy nie żył
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2006

Opis: M³ody, charyzmatyczny ksi¹dz Jan na co dzieñ pomaga trudnej m³odzie¿y. Metody jakie stosuje w swojej pracy duszpasterskiej i fakt, ¿e jest bardzo z¿yty ze œrodowiskiem narkomanów, nie odpowiadaj¹ jego prze³o¿on...

Liczba wyświetleń: 1144

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2007

Opis: Ekranizacja przebojowego broadwayowskiego musicalu. Kiedy Sweeney Todd przybywa do Londynu z poczciwym m³odym ¿eglarzem Anthony Hope'em, poznaje pani¹ Nellie Lovett - w³aœcicielkê cukierni. Kobieta rozpoznaje w...

Liczba wyświetleń: 649

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Polowanie na króliki / Rabbit Proof Fence
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 2002

Opis: Molly Craig jest aborygeñsk¹ dziewczynk¹, która w ramach polityki australijskiego rz¹du zosta³a si³¹ odebrana rodzicom i przymusowo umieszczona w ochronce, dziêki czemu ma zintegrowaæ siê z bia³¹ spo³ecznoœci¹ ...

Liczba wyświetleń: 673

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Edward Nożycoręki
Gatunek: Dramat

Rok wydania: 1990

Opis: W³aœciciel ogromnego zamczyska po³o¿onego na wzgórzu powo³uje do ¿ycia niezwyk³ego ch³opca - cyborga Edwarda. Edward, zamiast d³oni, ma no¿yczki, którymi niezwykle sprawnie siê pos³uguje. Jest prawdziwym artyst...

Liczba wyświetleń: 735

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Czwarta władza / The Post
Dramat
Pokaż szczegóły