Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dokument

Dokument

Znaleziono 418 filmy

Wielkie konstrukcje III Rzeszy - Wał Atlantycki
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: ¯eby chroniæ okupowan¹ Europê przed atakiem aliantów, Hitler zarz¹dzi³ wybudowania muru obronnego rozci¹gaj¹cego siê przez tysi¹ce kilometrów ? od Francji na po³udniu po Norwegiê na pó³nocy. Przedstawiamy histo...

Liczba wyświetleń: 684

Dodane przez: maciek27
Średnia ocen:
Œciśle tajne: Historia WikiLeaks / We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: OPIS: W 2006 roku The Sunshine Press za³o¿y³o witrynê WikiLeaks. Strona, prowadzona przez internetowego aktywistê Juliana Assange, regularnie publikowa³a tajne dokumenty i informacje, czêsto dotycz¹ce rz¹du l...

Liczba wyświetleń: 760

Dodane przez: head201
Średnia ocen:
Wędrówki z dinozaurami 3D
Gatunek: Dokument,Przygodowy

Rok wydania: 2013

Opis: Kinowa wersja s³ynnego serialu BBC o prehistorycznych gadach, zrealizowana w cyfrowym 3D. Jaki jest dinozaur, ka¿dy widzi. Odpicowane w komputerze, wzorowo animowane, na³o¿one na alaskañskie i nowozelandzkie...

Liczba wyświetleń: 812

Dodane przez: maniek24
Średnia ocen:
wielkie konstrukcje iii rzeszy podziemne fabryki odrzutowców
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: Messerschmitt Me 262, jeden z najnowoczeœniejszych samolotów wykorzystywanych w czasie II wojny œwiatowej, powstawa³ w podziemnej jaskini. Odcinek przedstawia historiê tego projektu.

Liczba wyświetleń: 507

Dodane przez: maciek27
Średnia ocen:
Auschwitz-Podróż do piekła
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: The Nazi German concentration and extermination camp of Auschwitz is the site of the largest mass murder in history. An estimated 1.1 million people were killed there between 1940 and 1945, 90% of whom were J...

Liczba wyświetleń: 787

Dodane przez: maciek27
Średnia ocen:
Wielkie konstrukcje III Rzeszy - Baza U-Bootów
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: Aby utworzyæ w porcie bezpieczne schronienie dla œmiercionoœnych ³odzi podwodnych, naziœci zbudowali masywny schron. Budowle by³y zbyt du¿e, by da³o siê je ukryæ, wiêc zosta³y skonstruowane w specjalny sposób, ...

Liczba wyświetleń: 759

Dodane przez: maciek27
Średnia ocen:
Wielkie konstrukcje III Rzeszy - Bazy rakietowe V2
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: Pierwszy w historii, udany konstrukcyjnie pocisk dalekiego zasiêgu zosta³ zaprojektowany i wykonany przez najlepszych nazistowskich in¿ynierów w zaciszu ich specjalistycznych, doskonale wyposa¿onych laboratorió...

Liczba wyświetleń: 607

Dodane przez: maciek27
Średnia ocen:
Wielkie konstrukcje III Rzeszy - Twierdza Berlin
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: Berlin stanowi³ serce nazistowskich Niemiec, dlatego jego obrona by³a najwa¿niejszym punktem strategii obronnej. Hitler by³ œwiadomy, ¿e utrata stolicy oznacza³a przegran¹ ca³ej wojny. Musia³ wiêc chroniæ miast...

Liczba wyświetleń: 663

Dodane przez: maciek27
Średnia ocen:
Kapitan.Phillips.
Gatunek: Dokument,Dramat

Rok wydania: 2013

Opis: \"Kapitan Phillips\" to wielowarstwowy obraz porwania przez somalijskich piratów amerykañskiego kontenerowca Maersk Alabama, do którego dosz³o w 2009 roku. Dziêki charakterystycznemu spojrzeniu re¿ysera Paula G...

Liczba wyświetleń: 737

Dodane przez: maciek27
Średnia ocen:
Real Madryt
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2005

Opis: Oficjalny film poœwiecony najbogatszemu klubowi pi³karskiemu Œwiata - dru¿ynie Real Madryt. To fabularyzowana opowieœæ o ludziach z piêciu kontynentów, których ³¹czy pasja do Realu Madryt.

Liczba wyświetleń: 614

Dodane przez: bledny21
Średnia ocen:
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Turbo
Animowane
Pokaż szczegóły