Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dokument

Dokument

Znaleziono 423 filmy

Desperacka Przeprawa / The Mayflower
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2006

Opis: W 1620 roku statek "Mayflower" wyp³yn¹³ z Anglii do niedawno odkrytej Ameryki z setk¹ osób na pok³adzie . Tylko po³owie cz³onków wyprawy uda³o siê przetrwaæ. Poznamy prawdziw¹ historiê pierwszych pi...

Liczba wyświetleń: 493

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Steve Jobs: czlowiek-maszyna / Steve Jobs: The Man in the Machine
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2015

Opis: Spojrzenie na prywatne ¿ycie Steve'a Jobsa, wspó³za³o¿yciela, prezesa i przewodnicz¹cy rady nadzorczej firmy Apple.

Liczba wyświetleń: 526

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Rolnik Szuka ¯ony (Sezon 02)
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2015

Opis: Na polskich wsiach od kilku lat przybywa kawalerów. Kobiety przenosz¹ siê do miast, czêsto na studia, a przywi¹zani do tradycyjnej pracy "na roli" mê¿czyŸni s¹ ma³o atrakcyjni dla potencjalnych partne...

Liczba wyświetleń: 571

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Chłopaki do wzięcia (Sezon 8)
Gatunek: Paradokument

Rok wydania: 2015

Opis: M³odzi mieszkañcy ma³ych miasteczek i wsi poszukuj¹ partnerek na ca³e ¿ycie. S¹ w trudnej sytuacji, bo wiêkszoœæ dziewczyn, które znali ze szkó³, wyjecha³y do pracy do wiêkszych miast. One ju¿ nie wróc¹, zosta³...

Liczba wyświetleń: 462

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Blokersi
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2001

Opis: Dokument o polskim hip hopie, grafficiarzach i b-boy'ów. Nie jest to jednak tzw. film muzyczny, tylko wa¿ny dokument socjologiczny. Z wypowiedzi bohaterów filmu wy³aniaj¹ siê bowiem ich pogl¹dy na ¿yci...

Liczba wyświetleń: 570

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Wyznania mordercy / The Iceman and the Psychiatrist
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2003

Opis: Szokuj¹cy dokument produkcji HBO z cyklu America Undercover w re¿yserii Arthura Ginsberga. Film jest portretem brutalnego mordercy, Richarda Kuklinskiego, który przez wiele lat swojego ¿ycia zabija³ na zlecen...

Liczba wyświetleń: 785

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Citizenfour
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2014

Opis: 2013 rok, hotel w Hongkongu. Edward Snowden, by³y analityk CIA i NSA, przekazuje dokumentalistce Laurze Poitras materia³y bêd¹ce dowodem na szpiegowanie ludzi przez s³u¿by specjalne na ca³ym œwiecie. Re¿yserce ...

Liczba wyświetleń: 737

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
RzeŸnik z miasta ogrodów / The Garden City Butcher
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2011

Opis: Seryjny morderca nazywany 'turyst¹ z piek³a rodem' polowa³ na podró¿nych,. Nastêpnie mordowa³ ich i æwiartowa³ ich cia³a.

Liczba wyświetleń: 518

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
Louis De Funes Czyli Potęga Œmiechu / Louis de Funes ou le pouvoir de faire rire
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2003

Opis: Sylwetka jednego z najbardziej znanych aktorów komediowych kina francuskiego. Louis de Funes urodzi³ siê w 1914 w rodzinie zubo¿a³ego hiszpañskiego arystokraty. Wychowywa³ siê dorasta³ pod Pary¿em. W 1942 roku ...

Liczba wyświetleń: 781

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Katastrofa w przestworzach / Air Crash Investigation ( Season 13)
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: W serii badaniom poddawane s¹ najtragiczniejsze w historii katastrofy lotnicze. Dochodzenie prowadzone jest w oparciu o rekonstrukcje wydarzeñ, nowe archiwalne materia³y zdjêciowe, opowieœci ocala³ych i ratowni...

Liczba wyświetleń: 693

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Ostatnio dodane
Żelazny rycerz
Romans,Przygodowy,Akcja
Pokaż szczegóły
Żelazny rycerz 2
Akcja,Przygodowy
Pokaż szczegóły
Wyścig z czasem
Akcja,Thriller,Sci-Fi
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Kill the Irishman
Dramat
Pokaż szczegóły