Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dokument

Dokument

Znaleziono 418 filmy
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zmarły w Chwili Przybycia / D.O.A.
Gatunek: Dokument,Thriller

Rok wydania: 1988

Opis: Remake filmu z lat 50. Dexter Cornell dowiaduje siê, ¿e ktoœ poda³ mu truciznê. Bohater ma 24 godziny, ¿eby odnaleŸæ tego, kto to zrobi³. Po tym czasie bêdzie ju¿ martwy.

Liczba wyświetleń: 673

Dodane przez: wasik
Średnia ocen:
Ucieczka z Alcatraz: Prawdziwa historia / Escape From Alcatraz: The True Story
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2008

Opis: Alcatraz to najbardziej os³awione amerykañskie wiêzienie o zaostrzonym rygorze, z którego ucieczka mia³a byc niemo¿liwa. Jednak pewnej letniej nocy 1962 roku trzem wiêŸniom uda³o siê uciec i znikn¹æ bez œladu. ...

Liczba wyświetleń: 745

Dodane przez: wasik
Średnia ocen:
Hitler na Wyspach Normandzkich / Hitler's Island Madness
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2012

Opis: Wojska niemieckie w 1940 roku zdobywaj¹ Wyspy Normandzkie. Hitler wydaje polecenie wzniesienia tam fortyfikacji, które sta³y siê czêœci¹ Wa³u Atlantyckiego. Nazistowski przywódca mia³ obsesjê na punkcie ochrony...

Liczba wyświetleń: 759

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
The Pirate Bay: Away From Keyboard
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: TPB AFK to historia wroga publicznego numer jeden dla wszystkich wytwórni muzycznych i filmowych. W filmie zobaczymy jak wygl¹da³a od zaplecza praca z serwisem oraz zmagania g³ównych bohaterów z pozwami i podcz...

Liczba wyświetleń: 620

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Anatomia Upadku
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: Najnowszy film Anity Gargas pt. Anatomia upadku. Film jest efektem œledztwa dziennikarskiego dotycz¹cego katastrofy smoleñskiej prowadzonego w Rosji, a tak¿e na terenie Polski. Zebrany materia³ dowodzi, ¿e fakt...

Liczba wyświetleń: 872

Dodane przez: Glexab
Średnia ocen:
Cocaine Cowboys
Gatunek: Dokument,Dokument

Rok wydania: 2006

Opis: Historia przemytników wstêpnie marihuany w póŸniejszym etapie kokainy. Ukazuje zorganizowanie mafii przemytniczej, opowiadaj¹ sami zamieszani w przemyt.

Liczba wyświetleń: 654

Dodane przez: Drwalon
Średnia ocen:
Anonymous. Historia haktywizmu / We Are Legion
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2012

Opis: USA, rok 2012. W³aœciciel serwisu wymiany plików, Kim Dotcom, zostaje aresztowany za ³amanie praw autorskich. Kilkanaœcie godzin póŸniej strony internetowe niektórych wytwórni filmowych, organizacji antypiracki...

Liczba wyświetleń: 671

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Onanistki / Les Branleuses
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2011

Opis: Wnikliwe spojrzenie na zagadnienie masturbacji kobiet. Seks jest obecny w mediach i codziennych rozmowach ludzi. O kobiecym autoerotyzmie powiedziano tyle ró¿nych rzeczy, ¿e trudno odró¿niæ prawdê od mitu. Dla ...

Liczba wyświetleń: 1072

Dodane przez: wlodi110
Średnia ocen:
Top Gear (Sezon: 19)
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2012

Opis: Jeremy Clarkson wraz z Jamesem Mayem i Richardem Hammondem testuj¹ nowe modele aut, które poddaj¹ rozmaitym próbom. Towarzyszy im milcz¹cy, ale wyj¹tkowo skuteczny kierowca wyœcigowy Stig. Wszystko, co robi¹ ub...

Liczba wyświetleń: 885

Dodane przez: jooohen
Średnia ocen:
Heleno
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2011

Opis: Obdarzony niesamowitym talentem, Brazylijczyk Heleno de Freitas (Rodrigo Santoro) podbija œwiat pi³ki no¿nej w 1940r. Opisywany jako zwierzê na murawie, wyrasta na najlepszego napastnika kraju i zostaje okrzykn...

Liczba wyświetleń: 682

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Jak urz¹dziæ orgiê w ma³ym mieœcie / How to Plan an Orgy in a Small Town
Akcja
Pokaż szczegóły