Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dokument

Dokument

Znaleziono 423 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zwierzęta, które zabijają ludzi / 20 Animals That Will Kill You
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2013

Opis: Zwierzêta potrafi¹ zabijaæ na ró¿ne sposoby. Które z nich s¹ doskona³ymi zabójcami? Przyjrzyjmy siê bengalskim tygrysom, s³oniom i komarom.

Liczba wyświetleń: 674

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Freddie Mercury: The Great Pretender
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2012

Opis: Film poœwiêcony legendarnemu wokaliœcie zespo³u Queen. Zobaczymy archiwalne zdjêcia ze studiów nagraniowych, niezwykle rzadkie materia³y dokumentuj¹ce jego wspó³pracê z Rodem Stewardem i Michaelem Jacksonem, ...

Liczba wyświetleń: 764

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Odtajnione Akcje CIA / CIA Declassified
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2014

Opis: Kulisy najbardziej spektakularnych operacji prowadzonych przez CIA, które dot¹d objête by³y klauzul¹ tajnoœci. Serial przywo³uje prawdziwe wydarzenia, znane z takich filmów jak "Operacja Argo" poœwiêc...

Liczba wyświetleń: 900

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Tajne Operacje Specjalne / Black Ops 2 (Sezon 02)
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2013

Opis: W kolejnych oœmiu odcinkach pokazana zostanie praca elitarnych jednostek wojskowych. Niezwyk³e akcje powróc¹ dziêki zabiegom rekonstrukcyjnym, filmowym materia³om archiwalnym oraz wywiadom z wybranymi uczestnik...

Liczba wyświetleń: 830

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Desperacka Przeprawa / The Mayflower
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2006

Opis: W 1620 roku statek "Mayflower" wyp³yn¹³ z Anglii do niedawno odkrytej Ameryki z setk¹ osób na pok³adzie . Tylko po³owie cz³onków wyprawy uda³o siê przetrwaæ. Poznamy prawdziw¹ historiê pierwszych pi...

Liczba wyświetleń: 860

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
W Poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem / The Story Of God With Morgan Freeman
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2016

Opis: Szeœcioodcinkowa seria „W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem” pokazuje zwi¹zek ewolucji religii i cywilizacji oraz zadziwiaj¹ce analogie pomiêdzy ró¿nymi wyznaniami, nawet tymi, które wydaj¹ siê byæ diametr...

Liczba wyświetleń: 1126

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Chłopaki do wzięcia (Sezon 9)
Gatunek: Paradokument

Rok wydania: 2016

Opis: M³odzi mieszkañcy ma³ych miasteczek i wsi poszukuj¹ partnerek na ca³e ¿ycie. S¹ w trudnej sytuacji, bo wiêkszoœæ dziewczyn, które znali ze szkó³, wyjecha³y do pracy do wiêkszych miast. One ju¿ nie wróc¹, zosta³...

Liczba wyświetleń: 752

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Janis / Janis: Little Girl Blue
Gatunek: Biograficznydokumentalnymuzyczny

Rok wydania: 2015

Opis: Dokument opowiadaj¹cy o teksañskim dzieciñstwie Janis Joplin naznaczonym bolesnym odrzuceniem i poczuciem niedopasowania. Przywo³uje te¿ czasy rozkwitu kariery

Liczba wyświetleń: 491

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Freddie Mercury: The Great Pretender
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2012

Opis: Film poœwiêcony legendarnemu wokaliœcie zespo³u Queen. Zobaczymy archiwalne zdjêcia ze studiów nagraniowych, niezwykle rzadkie materia³y dokumentuj¹ce jego wspó³pracê z Rodem Stewardem i Michaelem Jacksonem, ...

Liczba wyświetleń: 577

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
David Bowie: Pięæ ważnych lat / David Bowie: Five Years
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2013

Opis: Artysta David Bowie zyska³ œwiatow¹ s³awê. Uznawany jest za jednego z najbardziej nowatorskich i odwa¿nych wykonawców XX w. Od debiutu w latach 60. by³ doceniany przez szerokie grono krytyków. Odniós³ tak¿e ogr...

Liczba wyświetleń: 1083

Dodane przez: Bloodhound
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ostatnio dodane
Żelazny rycerz
Romans,Przygodowy,Akcja
Pokaż szczegóły
Żelazny rycerz 2
Akcja,Przygodowy
Pokaż szczegóły
Wyścig z czasem
Akcja,Thriller,Sci-Fi
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Detektyw / True Detective (Sezon: 01)
Krymina³
Pokaż szczegóły