Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dokument

Dokument

Znaleziono 418 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Supergrzyby Na Ratunek! / Superfungi
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2013

Opis: Dokumentaliœci udowadniaj¹, ¿e grzyby pomagaj¹ ludziom miêdzy innymi zwalczaæ groŸne choroby. Ich w³aœciwoœci ci¹gle zaskakuj¹ naukowców, którzy wci¹¿ poznaj¹ nowe, zaskakuj¹ce fakty na ten temat. Pniarek le...

Liczba wyświetleń: 515

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Africa Race. Z Paryza do Dakaru / Africa Race (Sezon 1)
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2013

Opis: Tobias Moretti i Gregor Bloéb maj¹ jeden cel, chc¹ przebyæ ca³¹ trasê Pary¿-Dakar na motorach. Czekaj¹ ich metrowej wysokoœci wydmy oraz szeœæ tysiêcy kilometrów przez skaliste pustynie. To wymagaj¹cy sprawdzia...

Liczba wyświetleń: 655

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Powstanie Warszawskie w dokumentach
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 1994

Opis: Swój film, bêd¹cy kronik¹ powstania warszawskiego, Witold Zadrowski zrealizowa³ z wyj¹tkow¹ starannoœci¹. Przygotowuj¹c scenariusz i komentarz siêgn¹³ do szeœciu ksi¹¿ek: "Armia Krajowa w dokumentach"...

Liczba wyświetleń: 486

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Janis / Janis: Little Girl Blue
Gatunek: Biograficznydokumentalnymuzyczny

Rok wydania: 2015

Opis: Dokument opowiadaj¹cy o teksañskim dzieciñstwie Janis Joplin naznaczonym bolesnym odrzuceniem i poczuciem niedopasowania. Przywo³uje te¿ czasy rozkwitu kariery

Liczba wyświetleń: 410

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Wzloty i upadki Wersalu: Ludwik XIV / Rise and Fall of Versailles: Louis XIV
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2012

Opis: Portret Ludwika IV, który umiejêtnoœci polityka ³¹czy³ z cechami znawcy sztuki. Zatrudnia³ najlepszych artystów tamtych czasów, takich jak: Le Vau, Le Brun, Le Nôtre i Mansart. Ani wojny, ani problemy finansowe...

Liczba wyświetleń: 609

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Zwierzęta, które zabijają ludzi / 20 Animals That Will Kill You
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2013

Opis: Zwierzêta potrafi¹ zabijaæ na ró¿ne sposoby. Które z nich s¹ doskona³ymi zabójcami? Przyjrzyjmy siê bengalskim tygrysom, s³oniom i komarom.

Liczba wyświetleń: 528

Dodane przez: waldi007
Średnia ocen:
Freddie Mercury: The Great Pretender
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2012

Opis: Film poœwiêcony legendarnemu wokaliœcie zespo³u Queen. Zobaczymy archiwalne zdjêcia ze studiów nagraniowych, niezwykle rzadkie materia³y dokumentuj¹ce jego wspó³pracê z Rodem Stewardem i Michaelem Jacksonem, ...

Liczba wyświetleń: 624

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Odtajnione Akcje CIA / CIA Declassified
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2014

Opis: Kulisy najbardziej spektakularnych operacji prowadzonych przez CIA, które dot¹d objête by³y klauzul¹ tajnoœci. Serial przywo³uje prawdziwe wydarzenia, znane z takich filmów jak "Operacja Argo" poœwiêc...

Liczba wyświetleń: 771

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Tajne Operacje Specjalne / Black Ops 2 (Sezon 02)
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2013

Opis: W kolejnych oœmiu odcinkach pokazana zostanie praca elitarnych jednostek wojskowych. Niezwyk³e akcje powróc¹ dziêki zabiegom rekonstrukcyjnym, filmowym materia³om archiwalnym oraz wywiadom z wybranymi uczestnik...

Liczba wyświetleń: 669

Dodane przez: anderson19
Średnia ocen:
Desperacka Przeprawa / The Mayflower
Gatunek: Dokumentalny

Rok wydania: 2006

Opis: W 1620 roku statek "Mayflower" wyp³yn¹³ z Anglii do niedawno odkrytej Ameryki z setk¹ osób na pok³adzie . Tylko po³owie cz³onków wyprawy uda³o siê przetrwaæ. Poznamy prawdziw¹ historiê pierwszych pi...

Liczba wyświetleń: 742

Dodane przez: Teidy
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ostatnio dodane
Orzeł wylądował
Przygodowy,Dramat,Akcja
Pokaż szczegóły
Mickey Niebieskie Oko
Komedia,Kryminał,Romans
Pokaż szczegóły
Liga Niezwykłych Dżentelmenów
Fantasy,Akcja,Thriller
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
The Last Exorcism / Ostatni egzorcyzm (2010) SCR.XViD
Horror
Pokaż szczegóły