Nie posiadasz jeszcze konta?

DoPobrania.net

Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w naszym serwisie jest w 100% darmowa!

Żadnych opłat stałych

Za korzystanie z naszego serwisu nie pobieramy żadnych opłat!

Dołącz do nas

Dodawaj nowe filmy, następnie twórz z nich kolekcje ulubionych!

Ukryj panel

Dla zarejestrowanych

Nie pamiętasz hasła?
Strona główna > Dokument

Dokument

Znaleziono 418 filmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blokersi
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2001

Opis: G³upi films

Liczba wyświetleń: 1102

Dodane przez:
Średnia ocen:
Redacted
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2007

Opis: Prawdziwa historia gwa³tu i morderstwa na 14-letniej irackiej dziewczynce i zabójstwa trzech cz³onków jej rodziny przez czterech ¿o³nierzy amerykañskich podczas interwencji w Iraku.

Liczba wyświetleń: 909

Dodane przez:
Średnia ocen:
A Very British Gangster
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2007

Opis: Dokument opowiada o ¿yciu Dominica Noonana, szefa najpotê¿niejszego gangu dzia³aj¹cego w Manchesterze, który 22 lata ze swoich 37 spêdzi³ w wiêzieniu. Bohater opowieœci sta³ siê lokalnym "ojcem chrzestnym", o...

Liczba wyświetleń: 903

Dodane przez:
Średnia ocen:
Kokainowi Kowboje / Cocaine Cowboys
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2006

Opis: Prawdziwa historia, która zainspirowa³a twórców "Cz³owieka z blizn¹" i „Miami Vice". W latach 80-tych bezwzglêdni kolumbijscy baroni narkotykowi zmienili na zawsze obraz pogr¹¿onego w s³oñcu Miami. Sprowadzaj¹...

Liczba wyświetleń: 1071

Dodane przez:
Średnia ocen:
A Complete History Of My Sexual Failures
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2008

Opis: Chris to ¿yciowy nieudacznik. Rzuci³y go wszystkie dziewczyny, z którymi kiedykolwiek siê spotyka³. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego, Chris uzbrojony w kamerê i mikrofon rusza przeprowadziæ rozmowê z ka¿d¹ z swoi...

Liczba wyświetleń: 851

Dodane przez:
Średnia ocen:
Most / The Bridge
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2006

Opis: Most Golden Gate w San Francisco to miejsce, w którym pope³nia siê najwiêcej samobójstw na œwiecie. W latach 2004 i 2005 ¿ycie odebra³o tam sobie kilkadziesi¹t osób. Liczby s¹ suche. Kryje siê za nimi ludzkie c...

Liczba wyświetleń: 1095

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Œwiadectwo
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2008

Opis: Filmowa fabularno-dokumentalna opowieœæ o Janie Pawle II opowiedziana z punktu widzenia ksiêdza kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Towarzyszy³ on papie¿owi przez 40 lat, poczynaj¹c od Krakowa do œmierci Ojca Œwiête...

Liczba wyświetleń: 868

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Imię róży / Name of the Rose
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 1986

Opis: Rzecz siê dzieje w 1347 roku. Po tajemniczej œmierci zakonnika, w dominikañskim klasztorze wybucha wsród braci panika, strach przed nadchodz¹c¹ apokalips¹. Aby uspokoiæ przera¿onych mnichów opat prosi o pomoc p...

Liczba wyświetleń: 1626

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Bobby
Gatunek: Dokument

Rok wydania: 2006

Opis: Historia zabójstwa senatora Stanów Zjednoczonych, Roberta F, Kennedy’ego, W dniu 6 czerwca 1968 roku, która skupia siê na 22 osobach obecnych w miejscu zbrodni, w hotelu Ambassador

Liczba wyświetleń: 640

Dodane przez: Justin Chadwick
Średnia ocen:
Batkid / Batkid Begins
Gatunek: BiograficznyDokumentalnyFamilijny

Rok wydania: 2015

Opis: Piêcioletni ch³opiec, który pokona³ bia³aczkê, mia³ tylko jedno ¿yczenie: chcia³ zostaæ prawdziwym Batmanem. Jego historia na jeden dzieñ odmieni³a San Francisco i przyku³a uwagê ca³ego narodu. Tysi¹ce ochotnik...

Liczba wyświetleń: 396

Dodane przez: HeroKnot
Średnia ocen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ostatnio dodane
Przyjaciele Eddiego / The Friends Of Eddie Coyle
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Młody Frankenstein - Young Frankenstein / Młody Frankenstein - Young Frankenstein

Pokaż szczegóły
Adwokat / The Counselor
Dramat,Kryminalne,Thrillery
Pokaż szczegóły
Najczęściej wyświetlane
Pacific Rim (2013)
sci-fi,Sensacja
Pokaż szczegóły
Gotowy na zemstę / London Heist
Thrillery,Akcja
Pokaż szczegóły
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy / Star Wars: The Force Awakens
sci-fi
Pokaż szczegóły
*W przeciągu ostatnich 7 dni
Najbardziej aktywni
waldi007
Filmów: 4562

Pokaż profil
Teidy
Filmów: 4556

Pokaż profil
anderson19
Filmów: 4488

Pokaż profil
Losowy film
Rzeczpospolita Babska
Komedia
Pokaż szczegóły